Staňte sa partnerom

Ľubomíra Kubišová

Ministerstvo spravodlivosti SR, Vedúca služobného úradu
JUDr. Ľubomíra Kubišová

Vzdelanie:
 • Rigorózna skúška Právnická fakulta Univerzity Komenského, akademický titul JUDr. (2008)
 • Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, akademický titul Mgr. (2007)
 • Gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici (1999)
Práca:
 • Ministerstvo spravodlivosti SR, generálna riaditeľka kancelárie vedúcej služobného úradu (05/2012)
 • Ministerstvo kultúry SR, riaditeľka kancelárie vedúcej služobného úradu (2012 – 04/2012)
 • Ministerstvo kultúry SR, riaditeľka kancelárie vedúcej služobného úradu a poverená zastupovaním riaditeľa odboru legislatívy a práva (2011)
 • Colné riaditeľstvo SR, riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa (2007 – 2010)
 • Colné riaditeľstvo SR, vedúca sekretariátu generálneho riaditeľa (2004 – 2007)
 • Colný úrad Banská Bystrica (1999 – 2003)
 • Elektronický systém monitoringu osôb   |   Jarná ITAPA 2015
  Prednáška predstaví OPIS projekt realizovaný Ministerstvom spravodlivosti SR Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených, ktorého cieľom je zavedenie elektronických služieb elektronického monitoringu osôb a vybudovanie integrovaného informačného systému, ktorý umožní zefektívnenie práce probačných a mediačných úradníkov a umožní technickú realizáciu doteraz problematicky aplikovateľného trestu domáceho väzenia a iných alternatívnych trestov. Prínosy projektu sú viaceré, ide predovšetkým o zníženie nákladov na väzbu a výkon trestu odňatia slobody, zlepšenie predpokladov pre resocializáciu delikventov ako aj napríklad ochrana obetí domáceho násilia. 


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies