Staňte sa partnerom

Novorodenec – digitalizované riešenie komunikácie počas transportu novorodencov

/ Prednáška
Aplikácia NOVORODENEC beží v pilotnej prevádzke od júna 2014. Doposiaľ bolo zadaných a spracovaných 9 transportovaných novorodencov. Každá jedna situácia priniesla nové pohľady na možnosti využitia systému, nástroje programu otvárajú novú úroveň komunikaácie s personálom a rodičmi pacienta. Jedná sa o jedinečné riešenie v Európe, unikátne v obojsmernej replikácii dát v režimoch on line aj off line, obsahuje integrovaný ultrasonografický prístroj na presnejšiu diagnostiku. Využíva DICOM prehliadač s garantovanou bezpečnosťou dát využitím Microsoft Azure. Ostrá pilotná prevádzka priniesla nové pohľady najmä pri riešení najkritickejsších situácií – možnosť konzultácie ďalšieho experta alebo špecialistu v prípade ukončenia starostlivosti pre neriešiteľnú vrodenú chybu, možnosť odosielania a prijímania nálezov pred a počas presunu, možnosť odosielania dokumentácie medzi prijímajúcim a odosielajúcim pracoviskom obojsmerne alebo priamo na e mail rodičov dieťaťa počas transportu. Oveľa efektívnejší spôsob hlásenia stavu pacienta s možnosťou spätného prehľadu na rannom hlásení, nové možnosti vzdelávania v čase nedostatku neonatológov na Slovensku.

Peter Krcho

Klinika neonatológie LF UPJŠ a DFN v Košiciach
Peter KRCHO vyštudoval Fakultu detského lekárstva UK v Prahe a postupne získal atestácie z pediatrie a neonatológie. V súčasnosti pracuje  na Klinike neonatológie LF UPJŠ a DFN v Košiciach ako prednosta kliniky. Od roku 2008 vykonáva funkciu krajského odborníka pre neonatológiu pre Košický kraj a je členom výboru neonatologickej spoločnosti SPS. Je organizátorom a programovým riaditeľom už pravidelnej medzináronej konference Košická neonatologická a satelitných konferencií z neonatológie na Slovensku. Od roku 1997 je riaditeľom neziskovej organizácie  Krajská neonatologická n.o. Novorodenec. V roku 2006 sa stal zakladateľom a členom výkonného výboru európskej odbornej spoločnosti Union of European Neonatal and Perinatal Societies. V roku…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies