Zdenko Bábel

INDRA
Absolvent Elektrotechnickej fakulty Vysokej školy dopravnej v Žiline v roku 1978. Pracoval v spoločnosti Tesla Liptovský Hrádok ako vedúci vývoja softvéru, technický riaditeľ a generálny riaditeľ. V rokoch 1989 až 1996 založil a viedol vlastnú spoločnosť zameranú na vývoj softvéru pre telekominikačné zariadenia. V spoločnosti Alcatel Slovakia pracoval ako projektový manažér a obchodný riaditeľ. Od roku 2006 je obchodným manažérom spoločnosti Indra Slovakia, a.s.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020