Spolupracujúca spoločnosť – Nový model participácie občana

/ Prednáška
Spoločnosť sa v poslednej dobe rýchlo presúva smerom k modelu, v ktorom občan nie je len príjemcom informácií, ale hlavný generátor pridanej hodnoty. To sa deje na rýchlejším tempom v súkromnom ako vo verejnom sektore, s tým, že verejná správa je permanentne vyzývaná občanom, aby poskytovala odozvu pre svojich občanov na vyžiadanie. Súčasťou prezentácie je i zdôrazdnenie hlavných  prvkov, ktoré sú základom úspešného budovania „Collaborative Society“  a celej roadmap pre orgány verejnej správy.

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným