Staňte sa partnerom

Kde hľadať legislatívnu oporu pre CEP

/ Prednáška
Zákon o CEPe Zákon 214/2014 Z.z. z 3. júla 2014 o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č.305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) ako právna opora pre  elektronickú komunikáciu prostredníctvom IS CEP.

Marián Kačmár

Ministerstvo financií SR
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným