Roman Iglovský

DITEC, Projektový manažér
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020