Staňte sa partnerom

Ervín Gyuran

Finančné riaditeľstvo SR, starší referent
Ervín Gyuran  vyštudoval Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom. Svoje praktické pracovné skúsenosti začal nadobúdať na Colnom úrade Štúrovo a Colnom úrade Nitra, neskôr na Colnom riaditeľstve SR v Bratislave. Od roku 2012 pôsobí na Finančnom riaditeľstve SR, kde je zodpovedný za samostatný výkon agendy v oblasti vývoja tovarového trhu so zameraním na špecifické druhy tovaru, zabezpečovanie s tým súvisiacej analytickej činnosti a správu databázy údajov získaných jednotlivými útvarmi finančnej správy.

Medzi jeho činnosti tiež patrí sledovanie a vyhodnocovanie databáz a informačných systémov finančnej správy a agenda v oblasti uchovávania a šírenia informácií pre oblasť analýzy rizika. Pripravuje a koordinuje zabezpečenie informácií týkajúcich sa manažérskych výstupov pre manažment finančnej správy na rôznych stupňoch riadenia.

Je zodpovedný za správu lokalít intranetového portálu finančnej správy v oblasti analýzy rizika. Pripravuje a vedie špecializované školenia pre potreby finančnej správy, vrátane informačnej podpory pri hromadnom spracovávaní dát.
  • Úloha samoobslužných analytických nástrojov v procese rozhodovania Finančnej správy SR   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2014: Future is TODAY
    Doba, keď na začiatku procesu k získaniu informácie bola žiadosť o vypracovanie reportu dodávateľom, a keď celý proces trval dni až týždne sa pomaly končí. Nezodpovedá viac potrebám súčasnosti. Pre kvalitné rozhodnutia robené v reálnom čase, musia byť k dispozícií kvalitné informácie. Na Finančnom riaditeľstve SR sa nám pre časť agendy podarilo moc nad dátami odovzdať do rúk pracovníkov oddelenia riadenia rizík a informačnej podpory Odboru riadenia rizík a operačných činností  Sekcie daňovej a colnej  Finančného riaditeľstva SR. Počas prezentácie zosumarizujeme východiskové podmienky, proces implementácie a ukážeme aj výsledné prínosy tohto projektu.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies