Staňte sa partnerom

Tomáš Buday

Hewlett Packard Slovakia, Solution Architect
Tomáš Buday, absolvent Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity, pracuje šestnásť rokov v oblasti IT, pričom tento rok uplynul desiaty rok jeho pôsobenia v spoločnosti Hewlett-Packard. Pracuje na pozícii architekta riešení a je zaangažovaný do návrhu stratégií rozvoja, architektúry riešení a optimalizácie spôsobov spracovania údajov v projektoch zväčša na Slovensku. Venuje sa problematike správy, vizualizácie a transformácie dát. Presadzuje dôležitosť a význam efektívnych samoobslužných riešení, ktoré poskytujú koncovým používateľom kontrolu, pochopenie  a svižnosť v premene dát na informácie, ktoré následne podporujú odôvodniteľné a informáciami podložené rozhodnutia v oblasti nielen riadenia príslušných organizácií.
  • Úloha samoobslužných analytických nástrojov v procese rozhodovania Finančnej správy SR   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2014: Future is TODAY
    Doba, keď na začiatku procesu k získaniu informácie bola žiadosť o vypracovanie reportu dodávateľom, a keď celý proces trval dni až týždne sa pomaly končí. Nezodpovedá viac potrebám súčasnosti. Pre kvalitné rozhodnutia robené v reálnom čase, musia byť k dispozícií kvalitné informácie. Na Finančnom riaditeľstve SR sa nám pre časť agendy podarilo moc nad dátami odovzdať do rúk pracovníkov oddelenia riadenia rizík a informačnej podpory Odboru riadenia rizík a operačných činností  Sekcie daňovej a colnej  Finančného riaditeľstva SR. Počas prezentácie zosumarizujeme východiskové podmienky, proces implementácie a ukážeme aj výsledné prínosy tohto projektu.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies