Staňte sa partnerom

Daniela Birová

Ministerstvo kultúry, SR
PhDr. Daniela Birová

ukončila Katedru knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave. Po ukončení štúdia pracovala ako metodička v Slovenskej lekárskej knižnici.

Od roku 1989 sa v Centre VTI SR v odbore edičnom a propagačnom venuje vydávaniu celoslovenského periodika pod názvom ITlib. Informačné technológie a knižnice. Je autorkou myšlienky vybudovať knižničný portál InfoLib (www.infolib.sk) a spoluautorkou projektu na jeho vytvorenie.

V súčasnosti plní funkciu organizačného garanta tohto portálu, ktorý získal 2 významné ocenenia: na 10. medzinárodnej konferencii INFORUM 2004 v Prahe získal Cenu INFÓRA 2004 (cenami INFORUM 2004 boli ocenené najlepšie české a slovenské produkty, služby alebo činy spojené s elektronickými informačnými zdrojmi) a na minuloročnej konferencii ITAPA v Bratislave v rámci 3. ročníka súťaže o najlepší IT projekt v oblasti verejnej správy Čestné uznanie.
.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies