Staňte sa partnerom

Redakčný systém mení spôsob práce i komunikácie

/ Prednáška

Príspevok predstavuje spôsob práce a komunikácie s podporou redakčného systému na konkrétnom príklade slovenského odborného knižničného portálu InfoLib (www.infolib.sk), ktorý vznikol s cieľom oživiť a predovšetkým skvalitniť komunikáciu v rámci slovenskej knihovníckej komunity.

Daniela Birová

PhDr. Daniela Birováukončila Katedru knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave. Po ukončení štúdia pracovala ako metodička v Slovenskej lekárskej knižnici.Od roku 1989 sa v Centre VTI SR v odbore edičnom a propagačnom venuje vydávaniu celoslovenského periodika pod názvom ITlib. Informačné technológie a knižnice. Je autorkou myšlienky vybudovať knižničný portál InfoLib (www.infolib.sk) a spoluautorkou projektu na jeho vytvorenie. V súčasnosti plní funkciu organizačného garanta tohto portálu, ktorý získal 2 významné ocenenia: na 10. medzinárodnej konferencii INFORUM 2004 v Prahe získal Cenu INFÓRA 2004 (cenami INFORUM 2004 boli ocenené najlepšie české a slovenské produkty, služby alebo činy spojené s elektronickými informačnými zdr…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným