Staňte sa partnerom

Elektronický formulár - inteligentný vstup pre eGov služby

/ Prednáška
Koniec papiera sa blíži

Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť?
Prednáška sa zaoberá formulárovou technológiou, ktorá bola použitá v referenčných projektoch informatizácie verejnej správy a samosprávy. Bude zameraná na jej možnosti a podporu všetkých fáz životného cyklu elektronického formulára.


Anotácia
Základným stavebným kameňom eGovernmentu je elektronická komunikácia medzi poskytovateľmi elektronických služieb a ich používateľmi. Táto komunikácia prebieha pomocou elektronických formulárov, ktoré nahrádzajú papierové dokumenty (formuláre žiadostí, výziev,  rozhodnutí a pod.) Elektronické formuláre poskytujú používateľovi výrazne vyšší komfort ako papierová forma. Okrem základných výhod ako je možnosť opravy chyby bez nutnosti znovu vypisovať formulár odznovu cez pred-vyplnenie informácií vo formulári na základe dostupných informácií o používateľovi, ktorý formulár vypĺňa z iných informačných systémov verejnej správy až po inteligentné formy kontrol zadávaných údajov a poskytnutia číselníkov zo systémov ISVS. Okrem toho, že tieto možnosti elektronických formulárov výrazne urýchľujú proces komunikácie medzi jednotlivými subjektmi verejnej správy a občanmi, zároveň znižujú množstvo neplatných a zamietnutých podaní. Prednáška sa zaoberá formulárovou technológiou, ktorá bola použitá v referenčných projektoch informatizácie verejnej správy a samosprávy. Bude zameraná na jej možnosti a podporu všetkých fáz životného cyklu elektronického formulára.

Bio
Juraj Belica pôsobí ako solution architect v spoločnosti FormServices, s.r.o., kde sa podieľa na vývoji formulárovej technológie a integrácii do komplexných informačných systémov. Rieši analýzu, návrh a vývoj formulárových riešení, vrátane implementácii štandardov ISVS pre elektronické formuláre. Je absolvent Žilinskej univerzity v odbore aplikovaná informatika.

Juraj Belica

FormServices
Pôsobí ako Solution architect v spoločnosti FormServices, s.r.o., kde sa podieľa na vývoji formulárovej technológie a integrácii do komplexných informačných systémov. Realizuje analýzu, návrh a vývoj formulárových riešení, vrátane implementácii štandardov ISVS pre elektronické formuláre. Prehľad realizovaných projektov Názov projektu: eGoverment služby Zákazník: VÚC Nitra, VÚC Banská Bystrica, VÚC Košice, VÚC Prešov, VÚC Trnava Pozícia na projekte: Návrh a vývoj formulárového riešenia      Názov projektu: Centrálny elektronický priečinok - CEP Zákazník: Ministerstvo financií SR Pozícia na projekte: Návrh a vývoj formulárového riešenia      Názov projektu: Portál finančnej správy SR Zákazník: MFSR Finančné riaditeľstvo SR Po…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným