Staňte sa partnerom

D.R.E.A.M. SCHOOL

/ Keynote
Dnes stojíme tvárou v tvár najväčšej technologicke zmene v histórii – vysokou rýchlosťou prechádzame z fázy priemyselnej spoločnosti do fázy vedomostnej spoločnosti.  A napriek tomu nevieme čo, ani ako, učiť naše deti. Prezentácia ukáže ako by sa mali školy snažiť vytvoriť novú generácie digitálne gramotných, ktorí budú spolu ochotne spolupracovať a deliť sa o vedomosti. Predstavíme to na príklade poľského kraja s najinovatívnejším školstvom, ktorý mení svojich 2500 škôl veľmi kreatívne a holisticky.

VIDEO k prezentácii

Marta Czapińska

Ministerstvo školstva, Poľsko
Marta je odborníčka v oblasti vzdelávania, celý jej profesionálny život je spätý s procesom učenia, vzdelávania a rozvoja potenciálu detí, študentov, manažérov a iných skupín. Ako sociálna psychologička a skupinová školiteľka pracuje s tromi sektormi - súkromným, štátnym a mimovládnym.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Marlena Plebanska

Ministerstvo školstva, Poľsko
Dr, Marlena Plebańska je členkou Strategického výboru poľského ministerstva školstva, členka vedeckej rady burzy cenných papierov, členka Asociácie pre akademický e-learning, členka Poľskej vedeckej spoločnosti pre internetové vzdelávanie.     Má viac ako 14 rokov skúsenosté s e-learningom a 8 rokov skúsenosti s vzdelávaním dospelých. Je dobre oboznámená s kľúčovými komerčnými riešeniami v oblasti on-site tréningu a e-learningu. V roku 2013 začala postgraduálne štúdium na Varšavskej Ekonomickej univerzite v oblasti Vedomostného manažmentu na tému e-learningové platformy ako základ systému vedomostného manažmentu. V roku 2012 získala ako jeden z dvoch ľudí v Poľsku certifikát špecialistu e-learningovej metodológie a certifikát e-učiteľa. …
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies