Yigal Arens

riaditeľ, Digital Government Research Center, USA
Dr. Yigal Arens je riaditeľom divízie inteligentných systémov v Inštitúte Informačných technológiií University of Southern California (USC) v Marina del Rey, Kalifornia, USA. Zároveň je riaditeľom DGRC (Digital Government Research Center) univerzity USC/Columbia a profesorom Katedry priemyselného a systémového inžinierstva Daniela J. Epsteina na USC.

Dr. Arens získal Ph.D. na University of California v Berkeley. Jeho hlavný výskum bol zameraný na digitálnu verejnú správu, integráciu informácií, plánovanie v oblasti informačných serverov a komunikáciu medzi človekom a strojom. V roku 1983 nastúpil na Katedre počítačových vied, USC. Od roku 1987 pracoval v USC's Information Sciences Institute (USC/ISI), kde ako prvý pracoval s projektom integrovaných rozhraní – systémom multimediálnej prezentácie kombinujúcim text, tabuľky, mapy a iné grafické prvky. Takmer 10 rokov viedol výskumnú skupinu SIMS (Single Interface to Multiple Sources) špecializujúcu sa na integráciu heterogénnych databáz a iných informačných zdrojov. Dr. Arens bol od roku 1999 riaditeľom divízie inteligentných systémov, jedného z najväčších výskumných laboratórií umelej inteligencie v USA.

Od roku 2005 je riaditeľom DGRC (Digital Government Research Center), pričom bol jeho spoluriaditeľom od vzniku tohto centra v r. 1999. V roku 2002 začal pracovať na Katedre priemyselného a systémového inžinierstva Daniela J. Epsteina na USC v pozícií profesora. V roku 2003 založil Centrum výskumu nepredvídateľných udalostí (CRUE), ktorému v prvom roku aj predsedal V r. 1999 založil Dr. Arens s dvoma kolegami z ISI spoločnosť Fetch Technologies, ktorá sa špecializuje na extrahovanie informácií z webových stránok.
 
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020