Čo sa na nás chystá v EÚ: pozitíva a riziká pripravovaného nariadenia o ochrane údajov

/ Prednáška
V januári 2012 predstavila Európska komisia návrh všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré by malo nahradiť smernicu z roku 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov. V rámci príspevku sa predstaví kompromisný návrh po takmer dvoch rokoch diskusií a aktuálne legislatívne kroky, ktoré boli realizované. Otvorí sa tiež otázka, ako navrhovanú úpravu vníma podnikateľský sektor v súvislosti s najnovšími digitálnymi technológiami a či z pohľadu širokej verejnosti prevažujú pozitíva alebo riziká takéhoto návrhu.


Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným