Zuzana Adamová

INGENIUM Slovakia, expert na právo duševného vlastníctva a informačných technológií
Zuzana Adamová je riaditeľkou obchodnej spoločnosti INGENIUM Slovakia, ktorá sa špecializuje na poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva a informačných a komunikačných technológií. Pôsobí aj na Ústave práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, vedie projekt Creative Commons Slovensko a je rozhodkyňou Arbitrážneho centra pre právo duševného vlastníctva a informačných technológií (ACIPiT). Okrem štúdia práva absolvovala viaceré zahraničné študijné pobyty na Inštitúte pre informačné právo (IViR), Inštitúte Maxa Plancka pre právo duševného vlastníctva a súťažné právo a Svetovej organizácií duševného vlastníctva (WIPO).

Prednášky spíkra

Neboli nájdené žiadne záznamy.
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019

Predchádzajúce prednášky

  • Čo sa na nás chystá v EÚ: pozitíva a riziká pripravovaného nariadenia o ochrane údajov

    V januári 2012 predstavila Európska komisia návrh všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré by malo nahradiť smernicu z roku 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov. V rámci príspevku sa predstaví kompromisný návrh po takmer dvoch rokoch diskusií a aktuálne legislatívne kroky, ktoré boli realizované. Otvorí sa tiež otázka, ako navrhovanú úpravu vníma podnikateľský sektor v súvislosti s najnovšími digitálnymi technológiami a či z pohľadu širokej verejnosti prevažujú pozitíva alebo riziká takéhoto návrhu.