Staňte sa partnerom

László Dióssy

primátor mesta Veszprém a predseda maďarskej asociácie miestnych samospráv (TÖOSZ), Maďarsko
Vzdelanie:
Univerzita poľnohodspodárstva, Keszthely 1975-1978, 1981 - 1983
Vyššia odborná škola ekonómie a obchodu, Szolnok 1995 -1997

Titul:
inžinier ochrany rastlín
inžinier všeobecného poľnohospodárstva
národohospodár pre zahraničný obchod

Pracovné skúsenosti:
1978 – 1986 vedúci úseku v niekoľkých poľnohospodárskych firmách
1986 – 1990 riaditeľ oddelenia poľnohospodárstva a potravín v krajskej vláde Veszprém
1990 manažér komory poľnohospodárstva kraja Veszprém
1990 – primátor mesta Veszprém

Politické aktivity a členstvo:
1994 – 1998 poslanec maďarského národného parlamentu
1996 – člen Rady pre územný a miestny rozvoj kraja Veszprém
1996 – člen Rady pre rozvoj transdunajského územia
1996 – člen predstavenstva Maďarskej národnej asociáce miestnych autorít
2004 – člen Komisie pre regióny (CoR) – Európska únia- člen CoR komisií - COTER a RELEX
2005 – člen Maďarského olympijského výboru (MOB)

Čestné ocenenia:
1998 Primátor roku
1999 Maďari Európe
2005 Rád zásluh o Maďarskú republiku, Veľký kríž
.
  • eGovernment na miestnej úrovni v Maďarsku   |   Kongres ITAPA 2005

    Krátka prezentácia TÖOSZ, najväčšej a najvýkonnejšej maďarskej asociácie samospráv. Štruktúra, predstavenie spôsobu prezentovania a propagácie, obstarávanie služieb, komunikácia, medzinárodné kontakty. Krátka prezentácia maďarského systému miestnej samosprávy a verejnej správy. Najdôležitejšie charakteristiky 3168 samospráv, úloha a miesto 168 nových multiúčelových mikroregiónov pre zvyšovanie kvality plnenia úloh, úloha 19 okresných samospráv a 22 okresných miest v plnení úloh, proces decentralizácie a sedem rozvojových regiónov.

    Prezentácia postavenia elektronickej verejnej správy a eGovernmentu v Maďarsku. Nová výzva: zákon o všeobecných predpisoch autorizačného procesu a o službách verejnej správy, ktorý vstúpil do platnosti 1. novembra 2005, účinok zákona o slobode elektronických informácií na procesy verejnej správy. Prezentácia úlohy TÖOSZ v zabezpečení eGovernmentu. Hodnotenie kvality procesov elektronických aplikácií používaných miestnymi samosprávami, hodnotenie kvality webových stránok miestnych samospráv, školenie primátorov a vedúcich predstaviteľov miestnej samosprávy, podpora pilotných projektov, prezentácia nových metód.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies