Annette Ishøy-rasmussen

Mesto Gentofte, head of Citizen Service
Annette Ishøy-Rasmussen vedie Centrum občianskeho servisu na radnici v dánskom Gentofte. Je zodpovedná aj za implementáciu digitálnej stratégie samosprávy.  Pred rokom 2008 pôsobila na dánskej daňovej správe SKAT, kde rozvíjala new smart digital solutions. Annette Ishøy-Rasmussen je pôvodným povolaním účtovníčka, ktorá sa ďalej vzdelávala v rôznych líderských programoch ako MPA.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020