Staňte sa partnerom

Štandardizácia cloud computingu, otvorených údajov a ďalších oblastí

/ Prednáška
Štandardizácia je neustále pokračujúci proces, reflektujúci nekončiaci vývoj nových technológií, aplikácií, formátov a zmeny súvisiacich procesov. Aktuálnymi témami, rezonujúcimi svetom informačno-komunikačných technológií, sú najmä témy cloud computingu a poskytovania otvorených údajov. Štandardy pre informačné systémy verejnej správy, vydávané výnosom Ministerstva financií SR, za vývojom nezaostávajú a preto najmä od konca roku 2012 prebiehala rozsiahla príprava novely uvedeného výnosu. Novela sa v súčasnosti nachádza v schvaľovacom procese a čo všetko sa v nej nachádza je témou tejto prednášky.

Peter Bíro

SK-NIC
Peter Bíro je dlhodobým expertom pre orgány zodpovedné za informatizáciu spoločnosti, v súčasnosti je riaditeľom spoločnosti SK-NIC, a.s., národnej autority pre doménu .sk. Má dlhoročné skúsenosti v implementácii informačno-komunikačných technológií do legislatívy a v štandardizácii IKT. Špecializuje sa aj na vecné témy ako napr. prístupnosť technológií alebo správa internetu. Vedie pracovné skupiny štátnej správy pre rôzne oblasti informatizácie, zastupuje SR ako expert v odborných skupinách Európskej komisie, RIPE NCC, GAC.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným