Jozef Gönczöl

DITEC, konzultant
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019