Staňte sa partnerom

Peter Katrinec

Kemp Flowmon, Sales Manager Slovakia
Peter Katrinec pôsobí v oblasti informačnej bezpečnosti už viac ako 12 rokov. Skúsenosti získal v spoločnosti ESET pri predaji a riadení širokej škály projektov konzultačných služieb v oblasti informačnej bezpečnosti, technických auditov a threat intelligence. Aktuálne spolupracuje so spoločnosťou Flowmon Networks, v roku 2020 akvírovanej spoločnosťou Kemp Technologies, ktorá je výrobcom sieťového monitorovacieho a diagnostického riešenia pre prevádzku a bezpečnosť sieti a svoje skúsenosti využíva tiež na riadenie prvého slovenského bug bounty projektu Hacktrophy. 
 • Systém skorého varovania   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2014: Future is TODAY
  V posledných rokoch sme v ESET zaznamenali nárast výskytu špeciálne upravených škodlivých kódov, ktoré sú zamerané na cielené útoky na organizácie rôzneho typu. Preto sme spustili projekt, vďaka ktorému by malo byť v budúcnosti možné zachytiť výskyt takéhoto škodlivého kódu v úvodnej fáze útoku na konkrétnu organizáciu a ktorý by mal poskytnúť možnosť upozorniť danú organizáciu na takúto hrozbu. V rámci prezentácie poskytneme informácie o projekte zameranom na možnosť skorého varovania pred cieleným útokom škodlivého kódu a opis poskytovaných informácií, ktoré môžu byť dodané organizácii, na ktorú sa škodlivý kód zameral.

 • Človek ako súčasť informačného systému – hlavné výzvy účinnej ochrany   |   Kongres ITAPA 2013: Putting IT together
  Nezabúdajme na človeka !

  Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
  Peter Katrinec nám pripomenie, na čo občas zabudneme. Že aj za tým najdokonalejším informačným systémom stojí človek. Ako sú na možný útok pripravení slovenskí zamestnanci ? Testovali sme to!


  Anotácia:
  Prezentácia predstaví krátku analýzu vývoja škodlivého kódu z pohľadu cieľového subjektu, ktorého trend je v posledných rokoch jednoznačne zameraný na interakciu s človekom. Následne v súvislosti s analýzou ponúkne pohľad aj na súčasný stav bezpečnostného povedomia u zamestnancov v organizáciách na Slovensku a v Čechách a to na základe reálnych príkladov a skúseností z testovania zamestnancov voči  útokom formou sociálneho inžinierstva. Aké dopady môže mať reálny útok na organizácie a ako postupovať pri snahe zvyšovať bezpečnostné povedomie bude tak isto obsahom prezentácie.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies