Staňte sa partnerom

Elektronický monitoring stavu lesov

/ Keynote
Lesy chránia lasery a digitálne kamery

Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
Slovensko patrí k najlesnatejším krajinám Európy. Je to bohatstvo, ktoré si musíme chrániť. Preto ich stav už nestačí pozorovať len vychádzkami lesníkov po horách. Dozviete sa aká technika a software pomáhajú pri ochrane tohto bohatstva.


Anotácia:
Prezentácia stručne predstaví dosiahnuté ciele, technické riešenie a prínosy projektu Monitoring a výskum lesných ekosytémov“ financovaný zo zdrojov Švajčiarskeho finančného mechanizmu, pre samotnú organizáciu ako aj hlavný okruh užívateľov. Vzhľadom na obrovský informačný potenciál týchto údajov poukáže na ďalšie možnosti aplikácie z nich vyhotovených výstupov s dôrazom na využitia v oblasti inštitúcií verejnej a štátnej správy.

Ľuboš Halvoň

Národné lesnícke centrum - Ústav lesných zdrojov a informatiky
PhD Ľuboš Halvoň je riaditeľ Národného lesníckeho centra - Ústavu lesných zdrojov a informatiky, Tažiskovými úlohami centra je riešenie a zabezpečovanie projektových a konštrukčných prác pri vyhotovovaní TŠMD LH v grafickej alebo číselnej forme, zameriavanie a vytyčovanie hraníc lesných pozemkov, vykonávanie prác na fotogrametrických prístrojoch, vrátane zhustenia bodového poľa aerotrianguláciami a GNSS, zabezpečovanie fotogrametrických projektov, projektov ortorektifikácie, usmerňovanie a kontrolovanie využívania leteckých snímok pri mapovaní lesov akoncepčná a koordinačná činnosť pri tvorbe, správe a aktualizácii základnej bázy údajov pre TŠMD LH.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies