Staňte sa partnerom

Dušan Chrenek

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
1/2012 -     Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike

1/2007 - 12/2011 Vedúci oddelenia pre rozširovanie
Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Európska komisia
Brusel, Belgicko

7/2004 - 1/2007 Člen politickej jednotky vysokého predstaviteľa EÚ - generálneho tajomníka Rady EÚ Javiera Solanu
Generálny sekretariát Rady EÚ
Brusel, Belgicko

10/2003 - 6/2004 Zástupca stáleho predstaviteľa v Politickom a bezpečnostnom výbore EÚ
Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri EÚ
Brusel, Belgicko

12/2002 - 9/2003 Zástupca riaditeľ odboru analýz a plánovania
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (MZV SR)
Bratislava, Slovenská republika

2/2002 - 11/2002 Riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka a hlavného vyjednávača s EÚ Jána Figeľa
MZV SR
Bratislava, Slovenská republika

9/2001 - 2/2002 Zástupca riaditeľa odboru hlavného vyjednávača s EÚ
MZV SR
Bratislava, Slovenská republika

10/1997 - 8/2001 Zástupca veľvyslanca
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Španielsku
Madrid, Španielsko

11/1996 - 9/1997 Vedúci oddelenia pre bilaterálne vzťahy s krajinami EÚ a
NATO

Politický odbor MZV SR
Bratislava, Slovenská republika

7/1994 - 10/1996 Referent, Politický odbor MZV SR
Bratislava, Slovenská republika

VZDELANIE:
10/1995 - 6/1996 Oxfordská Univerzita, Štúdie zahraničnej služby
Oxford, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

9/1992 - 6/1995 Ústav medzinárodných vzťahov
Právnická fakulta Univerzity Komenského
Bratislava, Slovenská republika

9/1993 - 6/1994 Diplomatická škola, Medzinárodné vzťahy
Madrid, Španielsko

9/1986 - 6/1991 Slovenská technická univerzita, Elektronické počítače
Bratislava, Slovenská republika

JAZYKOVÉ ZNALOSTI:
slovenčina (rodný jazyk)
angličtina, španielčina, francúzština

 
 • Diskusia o eGov na Slovensku   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2016: Make IT Easy
 • Príhovor   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2016: Make IT Easy
 • Úvodný príhovor: Jednotný digitálny trh a Slovensko   |   Jarná ITAPA 2015
  Európska komisia začiatkom mája navrhla vytvorenie Digitálneho jednotného trhu, aby významne pomohol európskej, ale aj slovenskej ekonomike.

  Komisia chce odstrániť prekážky, ktoré bránia plnému využitiu digitálnych technológií. Potrebujeme celoeurópske telekomunikačné siete, digitálne služby, ktoré prekračujú hranice štátov, a vlnu európskych inovatívnych začínajúcich podnikov.

  Slovensko sa na to potrebuje dobre pripraviť a využívať európske príležitosti, vrátane EÚ fondov na skvalitnenie elektronickej verejnej správy, dobudovanie IKT infraštruktúry, ale aj na vzdelávanie a podporu vedy.

 • Úvodný príhovor: Dušan Chrenek, vedúci Stáleho zastúpenia EK na SR   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2014: Future is TODAY
 • Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR   |   Kongres ITAPA 2013: Putting IT together
  Vážený pán minister, excelencie, dámy a páni,

  Členstvo v Európskej únií Slovensku nepochybne prinieslo veľa jasných a hmatateľných výhod. Okrem spoločnej meny, štrukturálnych fondov, napríklad aj právo študovať či pracovať v krajinách EÚ. To je právo, ktoré práve teraz využívajú státisíce  Slovákov.

  Rovnako dôležitý je aj voľný pohyb tovaru. Dnes viac ako 80 % exportu Slovenska smeruje do krajín EÚ. A je to práve export, ktorý výrazne pomáha rastu životnej úrovne na Slovensku. V roku 2004 dosahoval slovenský HDP len 57 % priemeru EÚ.  Minulý rok to už bolo 75 %. Za osem rokov Slovensko dokázalo dobehnúť prvé staršie členské štáty.

  Áno, Slovensko je príklad úspešnej krajiny. Slovensku sa darí využívať výhody integrácie. Rýchlo dobieha vyspelé krajiny a má čo ponúknuť Európe ako celku. A Európska únia dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebuje takéto pozitívne príklady.

  Európska únia sa totiž nachádza na križovatke, kedy sa musí vyrovnať s klesajúcou podporou občanov. Dôveryhodnosť EÚ od vypuknutia krízy dlhodobo klesala, teraz sa síce pokles zastavil, ale na úrovni, ktorá nás vôbec neteší.

  Napriek kríze je však EÚ stále lídrom v mnohých oblastiach – je najväčšou svetovou ekonomikou, má najväčší podiel na svetovom obchode a je najväčším zdrojom, ale aj príjemcom priamych zahraničných investícií.
  Aby si zachovala svoju pozíciu a obnovila dôveru občanov potrebuje čo najrýchlejšie prekonať súčasnú krízu, podstatne znížiť nezamestnanosť a investovať viac do oblastí, ktoré zvýšia jej konkurencieschopnosť. A to sú hlavne vzdelávanie, veda a inovácie. Pri rozvoji všetkých týchto oblastí zohrávajú výraznú úlohu Informačné a komunikačné technológie. Riešia skutočné problémy a zlepšujú každodenný život bežných ľudí.  
  Príkladom môže byť aj vytvorenie jednotného digitálneho trhu v telekomunikáciách do roku 2015. Dnes žiadna telekomunikačná spoločnosť neposkytuje služby v celej EÚ a operátori aj spotrebitelia sú tak vystavení rôznym cenám a pravidlám v jednotlivých štátoch. Jednotný trh prinesie zlacnenie služieb, menej administratívy a väčšiu otvorenosť. Okamžitým a viditeľným efektom bude napríklad odstránenie poplatkov za roaming a za medzinárodne hovory v rámci EÚ. Tiež sa zásadne posilní sloboda a informovanosť spotrebiteľov. Reforma by priniesla právo na ľahko zrozumiteľné zmluvy a lepšie porovnávanie informácií.
  Európska únia by si rýchlym vybudovaním jednotného digitálneho trhu mohla do roku 2020 zvýšiť HDP o 5 % a ak by verejné inštitúcie prešli na elektronickú verejnú správu (e-Government), mohli by dosiahnuť zníženie nákladov o 15 až 20 % .

  Slovensko má veľkú šancu napísať si svoj úspešný príbeh aj v tejto oblasti. Má na to naozaj dobrý potenciál. Ľudia na Slovensku majú záujem o využívanie IT, viac využívajú internet napríklad aj na nakupovanie a učitelia čoraz častejšie používajú IT v školách. Navyše v porovnaní s inými krajinami má Slovensko relatívne vysoký počet IT expertov. Máme aj viacero špičkových IT firiem a mnohé elektronické služby v súkromnom sektore fungujú spoľahlivo a ľudia im dôverujú.

  Veľmi ma potešilo, že za posledný rok Slovensko rázne vykročilo aj v oblasti eGovernmentu. Oblasti, v ktorej je veľký priestor na zlepšovanie.
  Slovensko dokázalo pripraviť na spustenie prvé veľké projekty, z ktorých viaceré sa budú prezentovať aj dnes a zajtra na tomto kongrese. Ide o  rôznorodé projekty, ktoré pomáhajú zvyšovať bezpečnosť na cestách, zvyšujú atraktívnosť a názornosť výuky, či zlepšujú získavanie údajov o stave lesov. Pestrosť projektov je pozoruhodná a ukazuje v akých rozmanitých oblastiach nám informačné a komunikačné technológie prinášajú prospech.
  Nepochybujem, že sú to prvé lastovičky a ľudia na Slovensku budú mať v budúcnosti jednoduchý prístup k množstvu atraktívnych a užitočných elektronických služieb. A že na ich využívanie budú mať dostatok digitálnych zručností a dostupné kvalitné pripojenie na internet.

  Slovensko sa v tejto oblasti môže spoľahnúť na podporu Európskej únie, vrátane nemalých finančných prostriedkov vyčlenených na skvalitnenie elektronickej verejnej správy, dobudovanie IKT infraštruktúry, ale aj na vzdelávanie a podporu vedy.

  Verím, že Slovensko bude aj v digitálnej agende príkladom krajiny, ktorá úspešne využíva príležitosti vyplývajúce z európskej integrácie.  
  Vážene dámy a páni,

  Želám Vám, aby ste počas dvoch dní kongresu našli tie správne inšpirácie. Tak, aby sme o rok, na našom spoločnom stretnutí mohli znovu zaznamenať, aký veľký posun sa udial a koľko nových inovatívnych projektov pribudlo.

  Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

 • Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR   |   Jarná Konferencia ITAPA/OPIS 2013
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies