Staňte sa partnerom

Digitalizácia Slovenskej národnej knižnice - konkrétne výsledky za posledný rok

/ Prednáška
Prezentácia je zameraná najmä na výsledky národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív po prvom roku jeho realizácie, implementovaného v rámci PO2 OPIS a spolufinancovaného zo štrukturálnych fondov EÚ. Popisuje jeho ciele, prepojenia na iné národné projekty v rámci prioritnej osi, doterajší a plánovaný postup realizácie, prijaté opatrenia a konkrétne dosiahnuté a plánované výsledky. Predmetom prezentácie je aj stručná informácia o ďalších aktivitách Slovenskej národnej knižnice v oblasti digitalizácie.

Katarína Krištofová

Slovenská národná knižnica
Je absolventkou Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 2008 úspešne obhájila titul PhD. na Katedre diplomacie a medzinárodných vzťahov FMV EU v Bratislave. Predmetom jej výskumu bola regionálna politika Európskej únie. V rokoch 2002 až 2005 pracovala pre spoločnosti IBM Slovensko a IBM ISC v Bratislave. Od roku 2005 pracovala v Slovenskej národnej knižnici, kde ako projektová a finančná manažérka riadila významné výskumné a investičné projekty zamerané o.i. na informatizáciu knižníc a digitalizáciu kultúrneho dedičstva. V roku 2008 sa stala riaditeľkou odboru Slovenská digitálna knižnica a zástupkyňou generálneho riaditeľa pre štrukturálne fondy, v roku 2010 SNK dočasne ako generálna riaditeľka viedla.…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies