Staňte sa partnerom

Ústredný portál verejnej správy

/ Prednáška
Spoločné moduly ÚPVS sú na základe Národnej Koncepcie Informatizácie Verejnej Správy základnou súčasťou informačného systému verejnej správy. Štruktúru verejnej správy tvorí previazaný systém veľkého počtu úradov, ktoré pracujú s rozsiahlym objemom údajov súvisiacich s výkonom ich činnosti. Typická architektúra IS úsekov správy je v súčasnosti tvorená izolovanými riešeniami, ktoré nie sú navzájom prepojené na dátovej ani aplikačnej (procesnej) úrovni.

ÚPVS, ako informačný systém verejnej správy na poskytovanie služieb a informácií verejnosti, má zabezpečovať centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy, je centrálnou komunikačnou infraštruktúrou prepájajúcou jednotlivé IS verejnej správy medzi sebou a voči verejnosti. V akom stave sa projekt nachádza? Ktoré služby a kedy budú v prevádzke?

Rastislav Janota

NBÚ
Má viac ako 20 rokov skúseností s IT a telekomunikačným sektorom. Počas jeho profesionálnej kariéry zastával viaceré expertné a top manažérske pozície v oblasti ICT a kybernetickej bezpečnosti ako v súkromnej sfére tak v štátnej správe, ako na Slovensku tak v rôznych štátoch v zahraničí. Od 1.9.2023 pôsobí ako špeciálny vyslanec NBÚ pre kybernetickú bezpečnosť na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky vo Washington, D.C., USA.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies