OpenData ako integračná platforma pre občanov a verejnú správu

/ Prednáška
OpenData je idea podľa ktorej by mali byť určité dáta a rozhrania informačných systémov voľne dostupné pre každého za účelom použitia,
spracovnia, znovu-publikovania podľa potreby používateľa a bez reštrikcií ako sú autorské práva, patenty a iné mechanizmy obmedzenia.
Využitie a aplikácia princípov otvorenosti vo verejnej správe a medzi občanmi má mnohé dôležité konsekvencie vplývajúce na samotný charakter
spoločnosti. Týmto fenoménom sa venuje mnoho organizácií vo svete. Pracovná skupina OpenData.sk pracujúca ako participatívna komunita
projektu Utopia.sk sa snaží prinášať osvetu a dôležité inovácie z oblasti OpenData do slovenského prostredia.
Pracovná skupina sa venuje témam ako sú štandardy a kvalita publikovaných dát a rozhraní systémov a témam sprístupňovania, publikovania a
vizualizácie.
Príspevok v rámci konferencia ITAPA sa bude venovať potenciálu viacnásobného využitia OpenData rozhraní pre účely optimálnej integrácie
služieb a dát medzi verejnou správou, občanom a tretím sektorom a zároveň medzi samotnými organizáciami verejnej správy medzi sebou.
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2020

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným