Staňte sa partnerom

OpenData ako integračná platforma pre občanov a verejnú správu

/ Prednáška
OpenData je idea podľa ktorej by mali byť určité dáta a rozhrania informačných systémov voľne dostupné pre každého za účelom použitia,
spracovnia, znovu-publikovania podľa potreby používateľa a bez reštrikcií ako sú autorské práva, patenty a iné mechanizmy obmedzenia.
Využitie a aplikácia princípov otvorenosti vo verejnej správe a medzi občanmi má mnohé dôležité konsekvencie vplývajúce na samotný charakter
spoločnosti. Týmto fenoménom sa venuje mnoho organizácií vo svete. Pracovná skupina OpenData.sk pracujúca ako participatívna komunita
projektu Utopia.sk sa snaží prinášať osvetu a dôležité inovácie z oblasti OpenData do slovenského prostredia.
Pracovná skupina sa venuje témam ako sú štandardy a kvalita publikovaných dát a rozhraní systémov a témam sprístupňovania, publikovania a
vizualizácie.
Príspevok v rámci konferencia ITAPA sa bude venovať potenciálu viacnásobného využitia OpenData rozhraní pre účely optimálnej integrácie
služieb a dát medzi verejnou správou, občanom a tretím sektorom a zároveň medzi samotnými organizáciami verejnej správy medzi sebou.

Gabriel Lachmann

Slovensko.Digital
Ing. Gabriel Lachmann sa narodil v roku 1976. Vyštudoval FEI STU v Bratislave odbor automatizácia. V roku 1999 bol spoluzakladateľom a CEO softvérovej firmy Elline s.r.o., ktorá sa venovala dodávke internetových portálov, bankových a burzových systémov. V roku 2003 koordinoval fúziu spoločností Elline a Euromove, ktorá vyústila do vzniku systémového integrátora EEA s.r.o.. Od roku 2003 pôsobí v EEA na pozícii obchodného riaditeľa (CBO). Je spoluzakladateľom OZ Utopia a členom Spoločnosti pre otvorené informačné technológie.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies