Staňte sa partnerom

Peter Fedák

Capgemini, líder biznis-technologického tímu
Peter Fedák je lídrom biznis-technologického tímu spoločnosti Capgemini Slovensko, s.r.o., v rámci ktorého sa v poslednej dobe špecializuje na projekty pre verejnú správu. Počas jeho viacročného pôsobenia na uvedenej pozícii pracoval na niekoľkých projektoch v oblasti eGovernmentu, a to konkrétne ako riešiteľ štúdií uskutočniteľnosti pre rozvoj elektronických služieb pre viaceré organizácie centrálnej štátnej správy a samosprávy, ako aj riešiteľ samotných implementačných projektov budujúcich komplexné eGoverenment riešenia. V predchádzajúcom období pracoval aj na projektoch vo finančnej a bankovej oblasti, ktoré boli zamerané na implementáciu špecializovaných bankových systémov.
  • Pomáha proaktívny prístup k efektívnejšej realizácii OPIS projektov VÚC?   |   Kongres ITAPA 2012: Zaostrené na výsledky
    Projekty elektronizácie služieb vyšších územných celkov sú v dnešnej dobe zatiaľ jedinými bežiacimi implementačnými projektmi z úrovne slovenských samospráv, ktoré sú realizované pod hlavičkou a zo zdrojov Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Takisto ako obdobné projekty realizované na úrovni centrálnej štátnej správy, aj tieto samosprávne eGovernment projekty identifikovali počas svojej implementácie viaceré spoločné riziká a problémy, týkajúce sa najmä externých závislostí na centrálnych štátnych systémoch a zatiaľ neexistujúcej centrálnej eGov legislatívy. Pre úspešnú realizáciu samostatných projektov VÚC má preto veľký význam práve ich proaktívny spoločný postup pri definovaní nápravných opatrení a spôsobov riešení pomenovaných rizík a problémov.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies