Staňte sa partnerom

Elektronické faktúry na križovatke, PEPPOL výsledky a budúcnosť

/ Prednáška
Za posledné štyri roky sa elektronické faktúry stali čoraz viac kritickým miestom pre mnohé organizácie verejného sektora a vládne inštitúcie v celej Európe. Keďže v Európe vykazuje štátne verejné obstarávanie viac ako 2.200 miliard EUR a len 5% z tejto sumy je udelených cez elektronický systém, je jasné, že potenciálne úspory sú enormné. Podľa štúdie Európskej komisie venovanej elektronickému verejnému obstarávaniu by mohli byť ročné úspory až 50 miliard EUR. Toto je jeden z dôvodov prečo Európska komisia spustila projekt PEPPOL a prečo bude na jeseň 2012 rozbehnutý nový veľkoformátový projekt Európskej komisie – elektronická faktúra a elektronické verejné obstarávanie budú štandardnými súčasťami budúcej európskej IT infraštruktúry.

Martin Beňo

GS1 Slovakia
Absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od roku 2006 pracuje v GS1 Slovakia ako odborník a konzultant pre oblasť EDI, teda elektronickú výmenu údajov (napr. objednávky, faktúry) medzi obchodnými partnermi. Na národnej aj medzinárodnej úrovni je členom viacerých pracovných skupín, ktorých cieľom je vytváranie štandardov v oblasti elektronickej komunikácie a ich zavádzanie do praxe. Od roku 2011 je oficiálnym zástupcom Slovenska, poverený Ministerstvom financií, na Európskom multilaterálnom fóre pre e-fakturáciu. V spolupráci s Ministerstvom financií sa podieľal sa na vytvorení Slovenského národného fóra pre e-fakturáciu v roku 2012.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Christian Vindinge Rasmussen

Ministerstvo financií Dánsko
Christian Vindinge Rasmussen posledných päť rokov pracuje pre dánsku vládu na projektoch ako eProcurement, PEPPOL.eu, NemHandel, mobilné služby, internet vecí, metodológia projektového manažmentu, Cloudové technológie, Smart Cities a mnohé ďalšie. V súčasnosti pracuje ako riaditeľ príjmovej pomoci pre Dánsko a Work Package Manager pre popríjmové procesy a infraštruktúru vo veľkoformátovom projekte Európskej komisie PEPPOL.eu. Christian je v súčasnosti tiež aktívny recenzent a hodnotiteľ ďalších projektov Európskej komisie v IKT sektore. Predtým pracoval pre LEGO ako hlavný projektový manažér pre stránku LEGO.com. Christian má titul MSc (Master of Science) z obchodnej administratívy a informačných technológií. 2011 - trvá     Ministers…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným