Staňte sa partnerom

Internet vecí a Open Data: brána k inteligentným mestám

/ Keynote
Dr. Glidden bude diskutovať o spôsobe, akým nové trendy ako všadeprítomná práca s počítačom a údaje pre otvorené vládnutie uľahčujú európskym mestám vstup do potenciálu kreativity občanov viac než kedykoľvek predtým. Bude diskutovať najmä o spôsobe, akým sa tieto trendy spájajú, aby poháňali, smerom zdola nahor, spoluvytváranie lepších a efektívnejších verejných služieb.

Julia Glidden

21c consultancy
Dr Julia Glidden má titul PhD z medzinárodných vzťahov na Oxfordskej univerzite a má rozsiahle skúsenosti v oblasti návrhov a implementovania projektov v oblasti eDemokracie. Je autorkou mnohých článkov o posilnenií občianskej angažovanosti v demokratickom procese. Spolueditovala publikáciu o eDemokracii pre Radu Európy a britskú vládu, napísala štúdiu o vývoji britskej politiky v oblasti eDemokracie, a spolupracovala aj na prípadovej štúdii Stratégie znalostnej ekonomiky vo Veľkej Británii. Dr Glidden nedávno riadila ocenený projekt premeny hlavného regiónu vo Veľkej Británii na IT zónu pre podniky a občanov. Pre členské štáty EÚ koordinovala niekoľko študijných ciest do Spojeného kráľovstva, ktoré boli zamerané na eDemokraciu. Julia …
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným