Staňte sa partnerom

Tomáš Kysela

PosAm
Ing. Tomáš Kysela - vyštudoval Fakultu hospodárskej informatiky, Ekonomickej Univerzity v Bratislave. Od roku 2003 pracuje najmä pre spoločnosť PosAm (člen skupiny Deutsche Telekom). Má za sebou prax v oblasti návrhu a vývoja SW riešení (Java, JEE), skúsenosti z riadenia projektov ako projektový manažér, vedúci analytik a solution architect. V poslednom období pracuje na pozícii CTO, kde je jeho poslaním prepájať biznis a technologické riešenia s dôrazom na úžitkovú hodnotu pre zákazníkov. Špecializuje sa na oblasti multikanálovej obsluhy, systémovej integrácie a analytického spracovania údajov (strojové učenie, umelá inteligencia).

Od roku 2018 pôsobí ako externý poradca pre Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, v oblastiach Lepšie údaje a Lepšie służby a vedie pracovnú skupinu architektov eGovernmentu.

 
 • Diskusia   |   Jarná ITAPA 2019
 • Ako publikovať služby do multikanáloveho prostredia? Prečo sme sa inšpirovali v UK?   |   Jarná Itapa 2018
  • Prečo aj OpenAPI? Na takto publikované služby bude výrazne jednoduchšie sa pripojiť, než doteraz (napríklad pre tretie strany v prípade OpenAPI). V duchu boja proti neefektívnej byrokratizácii chceme nahradiť robenie zdĺhavých dohôd o integračných zámeroch a prípadné pomalé budovanie špecializovanej integračnej infraštruktúry (VPN tunelov) za jednoduché, no stále bezpečné protokoly sprístupňovania eGov služieb v mene občana, alebo podnikateľa tretím stranám.
  • Jednotné sprístupnenie služieb pre viaceré kanály. To zlacní v budúcnosti budovanie špecializovaných prístupových bodov eGovernmentu. Napríklad kvôli mobilnej aplikácii štátu (ak ju raz niekto začne budovať) sa nebudú stavať špecializované integračné „mosty“, podobné tým, ktoré sa stavali pre ÚPVS, IOM atď.
  • eGovernment bude bezpečným spôsobom otváraný pre inovácie „z vonku“. V súčasnosti sa eGovernment buduje na všetkých úrovniach (od základných AIS-ov a ich prepojení cez platformu integrácie údajov, až po IT podporu prístupových miest a s nimi spojených komunikačných kanálov). Z praxe a trendu v zahraničí je však vidieť, že ak štát robí dodávky uzavreté (všetko a všetkým), tak je to na jednej strane veľmi drahé a na strane druhej nikdy nevie vyhovieť mnohým špecifickým skupinám (občanov, podnikateľov). Preto by sa mal štát (a samozrejme je to aj trend v súkromnom sektore) sústrediť na to, aby publikoval a poskytoval biznis logiku (služby) a dobre integrované prostredie pod nimi (v ktorom funguje 1x a dosť). A umožní „komunite“, resp. komerčným firmám a MNO, aby vytvorili také aplikácie a systémy, ktoré budú presne vyhovovať konkrétnym skupinám používateľov.
  • Podpora decentralizovaného budovania komplexných služieb eGovernmentu. Publikované služby jednotlivých agiend, na ktoré bude jednoduché sa pripojiť - predstavujú príležitosť poskytovať pre občanov alebo podnikateľov dodatočnú pridanú hodnotu prepojením viacerých služieb. Pri budovaní 1x a dosť na to štát myslí a komunikuje jednotlivým OVM, že pomocou Platformy integrácie údajov budú môcť reagovať na zmeny v (s ich agendou) súvisiacich registroch a proaktívne spúšťať pre občana služby, pričom výhodou je, že inovácia vzniká decentralizovane, u vlastníkov jednotlivých biznis služieb. Publikovanie služieb do multikanálového prostredia je rovnaký spúšťač (ale na inej úrovni architektúry) decentralizovaných snáh o inovatívnu orchestráciu služieb u vlastníkov prístupových miest (a informačných systémov tretích strán, podporujúcich určité skupiny používateľov v jednotlivých kanáloch).
 • Stratégia implementácie projektov e-Governmentu očami komerčného sektora   |   Kongres ITAPA 2011: Desať rokov inspirácií
  V auguste bol Ministerstvom Financií (SORO/OPIS) publikovaný dokument Stratégia implementácie projektov e-Governmentu- ktorý je výnimočný tým, že ako prvý dokument od publikovania Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (NKIVS) podrobnejšie rozoberá návrh architektúry Integrovaného informačného systému verejnej správy (IISVS) aj racionalitu, ktorá za uvedeným návrhom stojí. V rámci príspevku sa budú bližšie rozoberané tie koncepty, ktoré celú architektúru posúvajú bližšie k riešeniam a konceptom už úspešne etablovaným v komerčnom sektore, čo bude na záver podoprené demonštráciou komerčného riešenia obsahujúceho funkcionalitou elektronických dátových schránok od firmy mTrust.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies