Staňte sa partnerom

Optimálne náklady na informačnú bezpečnosť

/ Prednáška
Príspevok sa podrobnejšie venuje niektorým zisteniam prieskumu stavu riadenia informačnej bezpečnosti na Slovensku, ktorý vykonala spoločnosť ESET v roku 2011 a takisto dáva odpoveď na niektoré otázky, ktoré môžu vyvstať pri zabezpečení efektívneho vynakladania prostriedkov do informačnej bezpečnosti alebo vytvorení mechanizmu riadenia bezpečnosti: Ako vynakladať prostriedky do informačnej bezpečnosti efektívne? Ako vytvoriť efektívny systém riadenia informačnej bezpečnosti? Ako personálne obsadiť a vzdelať pracovníkov zodpovedných za riadenie informačnej bezpečnosti, keď nedostatok špecialistov a ich vzdelávanie vytvára priepasť na ceste za dosiahnutím dôvernosti, integrity a dostupnosti informačných systémov verejnej správy?

Peter Dekýš

ESET spol. s r.o.
Peter Dekýš je riaditeľ divízie ESET Services. Po absolvovaní štúdia na Elektrotechnickej fakulte na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a ukončení ašpirantského štúdia v odbore Elektronické počítače (1993) pracoval ako pedagóg na Katedre informatiky a informačných technológií FEI STU (dnes Fakulta informatiky a informačných technológií STU). Tu sa venoval problematike počítačových sietí, podnikových informačných systémov a ďalším. V roku 1997 odišiel z akademickej pôdy a pôsobil ako konzultant pre oblasť bezpečnosti a počítačových sietí v Orga-Trade, a.s.. Prednáškovú činnosť na FEI STU ukončil až v roku 2001, kedy nastúpil do spoločnosti S&T Slovakia na pozíciu manažéra konzultačných služieb so zameraním na komplexné riešenia…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies