Staňte sa partnerom

Využívanie metaúdajov a priestorových údajov v mapových službách pre verejnú správu a verejnosť

/ Prednáška
Kľúčové slová: Priestorové údaje a metaúdaje, integrácia, harmonizácia, štandardizácia, modelovanie geografických objektov, národná infraštruktúra pre priestorové informácie, INSPIRE, mapové služby, WMS, WFS, interoperabilita, katalógové služby Metaúdaje spolu s priestorovými údajmi tvoria neoddeliteľnú súčasť pri implementácii služieb priestorových údajov. Tak isto aj ich použitie vychádza z postupných krokov: nájdi – zobraz – ulož. Ministerstvo životného prostredia cez svoje odborné organizácie v súčasnosti publikuje veľké množstvo mapových služieb, ktoré sa používajú v aplikáciách pre verejnú správu a verejnosť. V prezentácii uvedieme niekoľko príkladov ako sa tieto služby efektívne využívajú a môžu zefektívňovať prácu verejnej správy a informovanie verejnosti.

Martin Koška

Slovenská agentúra životného prostredia
Hlavné činnosti a zodpovednosť: - člen implementačného tímu INSPIRE na SAŽP - člen INSPIRE medzinárodného tímu - IOC Task Force Member - administrácia ArcIMS, ArcGIS mapového servera - programovanie GIS web aplikácií v prostredí php - programovanie GIS web aplikácií na platforme ESRI, prostredie MS Visual Studio C#  s využitím ArcGIS Server Application Developer Framework (ADF™) for .NET Zamestnávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Významné aktivity a členstvá:   - člen INSPIRE-IOC-task force member - odborného rímu - koordinátor medzinárodných projektov – NATURESDIplus, AWWB
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným