Staňte sa partnerom

Vicente Andreu Navarro

University Jaume I , Senior Technology Innovation Specialist

Na Technickej univerzite Valencia (www.upv.es) promoval ako počítačový inžinier a pokračoval doktorandským štúdiom na Katalánskej otvorenej univerzite (www.uroc.edu), kde získal MA v informačnej a vedomostnej spoločnosti a DAS sociológie.

Od roku 1992 pracoval v štátnej správe v IKT oblasti. Pracoval pre vládu Valencijského spoločenstva (www.gva.es) v oddelení vzdelávania a poľnohospodárstva ako analytik programátor a systémový analytik.

Od roku 1993 pracoval ako asistent na Národnej univerzite diaľkového vzdelávania na katedre Programovania matematiky a inžinierstva. V rokoch 1994 až 2001 vyučoval na čiastočný úväzok digitálne systémy a počítačové siete  na Univerzite Jaume I.  O dva roky neskôr mal prednášky na tieto témy tiež na Katalánskej otvorenej univerzite.

V roku 2002 nastúpil na Univerzitu Jaume I (www.uji.es) ako špecialista pre ochranu dát a business intelligence v oddelení pre plánovanie a organizáciu. V roku 2006 vznikol Úrad pre plánovanie a technologické prognózy, kde v súčasnosti pracuje ako Senior Technology Innovation Specialist zodpovedajúci za informačnú bezpečnosť, organizáciu IKT a technologický dohľad.

Úrad pre plánovanie a technologické prognózy zahŕňa technologické laboratóriu, TecLab (teclab.uji.es), ktoré sa venuje inovácií služieb, demo verziám nových technológií a produktov a propagácii open source softvéru. Univerzita Jaume I zastupuje v projekte STORK skupinu španielskych univerzít. STORK je iniciatíva spolufinancovaná Európskou komisiou, ktorej cieľom je testovať cezhraničnú interoperabilitu národných elektronických identít. Vicente je v súčasnosti riaditeľom pilotnej fázy projektu Študentská mobilita.

 

  • Študentská mobilita   |   Kongres ITAPA 2011: Desať rokov inspirácií
    Pilotný projekt STORK Študentská mobilita je zameraný na používanie univerzitných služieb študentmi absolvujúcimi výmenné pobyty na zahraničných univerzitách. Hlavnými zainteresovanými stranami v projekte sú univerzitné organizačné oddelenia a študenti. Používanie elektronických identít vydaných v krajine pôvodu prináša študentom dočasne študujúcim na univerzite v inej krajine viacero výhod. Tieto závisia od služieb, ktoré poskytujú jednotlivé akademické inštitúcie, pilotný projekt ale preukázal, že rozšírené používanie elektronickej identity v európskych krajinách prispeje k zníženiu formálnych univerzitných procedúr a umožní študentom žiadať o špecifické služby nezávisle na mieste pobytu, pričom budú môcť používať vlastné národné elektronické identifikátory. Infraštruktúra prepájania bola v pilotnej fáze stabilná a ľahko udržateľná.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies