Študentská mobilita

/ Prednáška
Pilotný projekt STORK Študentská mobilita je zameraný na používanie univerzitných služieb študentmi absolvujúcimi výmenné pobyty na zahraničných univerzitách. Hlavnými zainteresovanými stranami v projekte sú univerzitné organizačné oddelenia a študenti. Používanie elektronických identít vydaných v krajine pôvodu prináša študentom dočasne študujúcim na univerzite v inej krajine viacero výhod. Tieto závisia od služieb, ktoré poskytujú jednotlivé akademické inštitúcie, pilotný projekt ale preukázal, že rozšírené používanie elektronickej identity v európskych krajinách prispeje k zníženiu formálnych univerzitných procedúr a umožní študentom žiadať o špecifické služby nezávisle na mieste pobytu, pričom budú môcť používať vlastné národné elektronické identifikátory. Infraštruktúra prepájania bola v pilotnej fáze stabilná a ľahko udržateľná.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným