Staňte sa partnerom

Anton Lavrin

Technická univerzita Košice, manažér projektov
doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc. Za aktívne podieľal na riešení resp. riadení viacerých  európskych projektov riešených v rámci programov: Tempus, Phare, Leonardo  da Vinci, Socrates, 5RP,  6RP/IST a 7RP/ICT, NMP a CIP/ICT . Je skúseným hodnotiteľom projektových návrhov podávaných v 6RP pre oblasť NMP (nanotechnológie , materiály a procesy), v  7RP pre tematickú oblasť NMP(PPP projekty v oblasti „FoF“) a v Špecifickom programe „Ľudia / People“ najmä pre oblasť spolupráce akademického sektoru s priemyselnou praxou (IAPP). V 6RP bol delegátom za Slovenskú republiku v Programovom výbore pre oblasť „technológie pre informačnú spoločnosť“ a v 7RP je delegátom v Programovom výbore pre „výskumné infraštruktúry“. V súčasnosti  má čiastkový úväzok na Technickej univerzite v Košiciach v pozícii manažéra projektov.


  • Diskusia   |   Kongres ITAPA 2011: Desať rokov inspirácií
    Diskusia - Jiří Prúša, Ministerstvo vnitra ČR - Anton Lavrin, Technická univerzita Košice - Jesper Thestrup, Dánsko
  • Európske stratégie a programy pre podporu výskumu a vývoja   |   Kongres ITAPA 2011: Desať rokov inspirácií
    Anton Lavrin „European strategies and programmes for R&D (more or less from ICT and FP7 and FP8 point of view)” / Európske stratégie a programy pre podporu výskumu a vývoja (viac menej z pohľadu IKT a 7RP resp. 8RP). Príspevok sa venuje postupne problémom zameraným na : -V súčasnosti otvorené resp. pripravované (posledné) témy pre výskumné a podporné projekty v rámci tematickej oblasti IKT a tematickej oblasti “výskumné infraštruktúry” v 7RP. -Aké sú prínosy a dopady úspešných “európskych” projektov (6. a 7.RP) z pohľadu slovenských riešiteľov a slovenského výskumu vývoja (a inovácii). - Stručný, prehľad čo nás očakáva (a neminie) v súvislosti s prípravou 8RP (CSP – HORIZONT 2020). -Pohľad na problematiku zvyšovania úspešnosti slovenských subjektov vo výskumných, vývojových a inovačných programoch EU.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies