Staňte sa partnerom

Diskusia

/ Diskusia
Diskusia - Jiří Prúša, Ministerstvo vnitra ČR - Anton Lavrin, Technická univerzita Košice - Jesper Thestrup, Dánsko

Anton Lavrin

Technická univerzita Košice
doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc. Za aktívne podieľal na riešení resp. riadení viacerých  európskych projektov riešených v rámci programov: Tempus, Phare, Leonardo  da Vinci, Socrates, 5RP,  6RP/IST a 7RP/ICT, NMP a CIP/ICT . Je skúseným hodnotiteľom projektových návrhov podávaných v 6RP pre oblasť NMP (nanotechnológie , materiály a procesy), v  7RP pre tematickú oblasť NMP(PPP projekty v oblasti „FoF“) a v Špecifickom programe „Ľudia / People“ najmä pre oblasť spolupráce akademického sektoru s priemyselnou praxou (IAPP). V 6RP bol delegátom za Slovenskú republiku v Programovom výbore pre oblasť „technológie pre informačnú spoločnosť“ a v 7RP je delegátom v Programovom výbore pre „výskumné infraštruktúry“. V súčasnosti  má čiastkový úväzok n…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Jiří Prúša

Ministerstvo vnútra ČR
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Jesper Thestrup

In-JeT ApS
Jesper Thestrup promoval roku 1974 na Elektromagnetickom inštitúte Dánskej technickej univerzity. Má titul BSc. z Kodanskej obchodnej školy, odbor zahraničný obchod a INSEAD titul Alpha Senior Management. Má viac ako 15 rokov skúseností s vrcholovým manažmentom high-tech spoločností v Európe, Ázii a USA a skúsenosti jednak z implementácie ako aj vývoja produktov. Pôsobil ako výkonný riaditeľ DISA Electronics Inc. v New Jersey, USA a Dantec Measuring Technology A/S v Dánsku. Od roku 1998 je výkonným riaditeľom In-JeT ApS, kde konzultuje viaceré malé a stredné obchodné riešenia. Je predsedom Dánskeho elektronického panelu a expertom Európskej komisie pre IKT výskumné projekty. Počas svojho profesného pôsobenia, pôsobil vo viacerých čestnýc…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným