Staňte sa partnerom

RIS - rozpočtový informačný systém

/ Prednáška

Mária Deckerová

Datacentrum
Prehľad  zamestnaní, pozícia a  pracovná náplň : 1973 - 1982    Odborná asistentka Katedra kybernetiky , prednášky a semináre z Programovania a Programovacích. jazykov, Elektrotech.fakulta SVŠT, autorka 2 vysokoškolských skrípt / programovací jazyk Cobol a PLI/, v Bratislave, členka celoštátnych riešiteľských tímov výskumných úloh v oblasti ASR 1982 - 1985    Stredoškolská profesorka 1992 - 1994    predmety zamerané na informačné technológie a výpočtovú techniku, SPŠ Elektrotech.    členka odborných komisií pri  MŠ SR 1985 - 1992    Vedecko - pedagogický pracovník gestor pre zavádzanie Projektu Ústredný ústav pre vzdelávanie elektronizácie v rezorte školstva , pedagogických pracovníkov, od 1.1. 1990  námestníčka riadite…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies