Staňte sa partnerom

Peter Druga

Únia miest Slovenska, expert UMS pre oblasť Digitálnej agendy
Peter Druga – expert UMS pre oblasť Digitálnej agendy, viac ako 30 rokov praktických skúseností  v rôznych oblastiach projektov a na rôznych úrovniach rozhodovania v štátnej správe, samospráve, podnikateľskom sektore v oblastiach informačnej spoločnosti, telekomunikácií, broadbandu, eGovernmentu, PSI re-use , inovácií a pod.
 • iGovernance z pohľadu Únie miest Slovenska   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2015: No Borders
  Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
  Únia miest Slovenska predstaví vo svojej prezentácií svoj principiálny pohľad na efektívnu realizáciu aktivít v oblasti eGovernmentu na miestnej úrovni pre obdobie rokov 2014-2020, ktorých výsledok by mal prostredníctvom inovatívnej a efektívnej miestnej samosprávy významným spôsobom podporiť všestranný rozvoj spoločnosti v takmer troch tisícoch municipalít na Slovensku, vrátane zapojenia a efektívnej spolupráce všetkých miestnych inštitúcií na súvisiacej teritoriálnej úrovni.


  Anotácia:
  Inovácie a inovatívnosť sú aktuálnymi výzvami nielen pre podnikateľský sektor ale aj pre verejnú správu. Okrem inovácií produktov sa sem zaraďujú aj inovácie procesov, organizačné a marketingové inovácie. Pre inštitúcie miest, obcí a regiónov na Slovensku je to výborná príležitosť hľadania a využívania existujúcich rezerv a nových aktivít pre svoje základne poslanie – dobré spravovanie vecí verejných na miestnej a regionálnej úrovni.

  Únia miest Slovenska (UMS) sa aktívne zúčastňuje na príprave a realizácií viacerých súvisiacich regionálnych, národných i medzinárodných aktivít. Digitálna agenda, ESO, Open Data, eGovernment, Smart Cities, mGovernment, OPIS, aktivity ZISS, OPII – to je iba časť relevantných názvov aktivít, ktoré s inováciami súvisia alebo majú súvisieť.

  V aktuálnom období 2014-2020 je potrebné na Slovensku pripraviť a organizačne, legislatívne, technicky a finančne zabezpečiť na úrovni verejnej správy celý komplex aktivít pre podporu rozvoja modernej verejnej správy. UMS predstaví svoj principiálny pohľad na efektívnu realizáciu tejto náročnej úlohy, ktorej výsledok by mal prostredníctvom inovatívnej a efektívnej miestnej samosprávy významným spôsobom podporiť všestranný rozvoj spoločnosti v takmer troch tisícoch municipalít na Slovensku, vrátane zapojenia a efektívnej spolupráce všetkých miestnych inštitúcií na súvisiacej teritoriálnej úrovni.

 • Úloha a postavenie štátnych inštitúcií pri budovaní informačnej spoločnosti   |   Kongres ITAPA 2002
  Príklady postupu vo vybraných krajinách - podnety, vplyvy, dôvody. Úloha a postavenie štátnych inštitúcií - vývoj inštitucionálneho riešenia, podmienky pre efektívnosť koordinácie a implementácie strategických rozhodnutí vlády, význam spolupráce s tretím sektorom a nezávislými organizáciami, partnerstvo medzi verejným a súkromným sektorom.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies