Staňte sa partnerom

Helena Karageorgievová

Úrad pre verejné obstarávanie, riaditeľ odboru opravných prostriedkov
Je absolventkou Právnickej fakulty UK v Bratislave. Od ukončenia fakulty pracovala na GR PRIOR v Bratislave s celorepublikovou pôsobnosťou ako metodička a vedúca referátu ochrany spotrebiteľov. Po zániku tohto GR sa začala venovať svojej právnickej profesii v Technických službách mesta Bratislavy ako podnikový právnik, neskoršie ako vedúca právneho odboru. Po delimitácii TSMB na s. r. o. istý čas pracovala ako komerčný právnik, neskoršie nastúpila do EZ Elektrosystémy a. s. Bratislava za vedúcu právneho odboru. Po zrušení právneho odboru v  EZ pracovala ako právnik na Správe zariadení Úradu vlády SR, odkiaľ nastúpila 01. 02. 2000 na novovytvorený Úrad pre verejné obstarávanie do útvaru podpredsedu, kde rozhodovala o námietkach uchádzačov a záujemcov vo verejnom obstarávaní. Jeden rok pracovala v Národnej rade SR, kde výkonne obstarávala tovary, práce a služby. Po vyhlásení voľného miesta na riaditeľa odboru opravných prostriedkov na Úrade pre verejné obstarávania, kde bola komisiou úspešne vybratá nastúpila do tejto funkcie 01. 06. 2003.

  • Nedostatky pri zadávaniach na informačné systémy z pohľadu ÚVO   |   Kongres ITAPA 2003
    1. Nedostatky pri splnení podmienok účasti vo VO - všeobecne 2. Nedostatky pri vyhlasovaní metódy VO pri informačných technológiách vo VVO a v súťažných podkladoch 3. Nedostatočná komunikácia medzi uchádzačmi (záujemcami) a obstarávateľmi pri vysvetľovaní súťažných podkladov pri obstarávaní informačných technológií 4. Nedostatočné určovanie technických špecifikácií pri obstarávaní inf. technológií 5. Nedostatky vo vyhlasovaní kritérií na hodnotenie ponúk pre informačné technológie
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies