Staňte sa partnerom

Martin Kočan

Personal information:

Date of birth:        November 30, 1978
Current status:        Student
School:        Faculty of Mathematics, Physics and Informatics,
            Comenius University, Bratislava
Major:            Computer Science
Year:            4th
         
Education:    1999-now Faculty of Mathematics, Physics and Informatics – major in Computer Science, Comenius University, Bratislava, Slovakia

1996-1997 - Overbrook School for the Blind – International Program in Philadelphia, USA

1995-1999 - High School of Juraj Hronec in Bratislava

Work experience:    2002 – 2003 - Mirante Informatica, Brasilia, Brazil – 12 months full time traineeship (through AIESEC). I worked as a Java programmer and later on as an analyst and I participated on several projects for diverse clients.

1998 - 2002 - Support Center for the Blind and Partially Sighted at Comenius University in Bratislava. Work as a Linux and Windows administrator.

2000 – 2002 - Slovak Blind and Partially Sighted Union (part time). Work on localization of special screen reading software (JAWS for Windows) into Slovak language.
   
    Summer 1999 – volunteer work in Thailand and in the Philippines. I have done 5-week computer training for visually impaired people from Southeast Asia (Thailand) and one week training of access technology for computer teachers (Philippines).

    1998 – Slovak Blind and Partially Sighted Union. Cooperation on GOODFEEL project (related to Braille Notation Software). Our goal was to adjust this software to be able to prepare music scores for blind people. Afterwards, we held a three-day seminar about the software for the group of musicians from Eastern Europe. October 1998 - results presented at the EENAT Regional Conference – Bratislava

Technical knowledge:

1.    Network management: Linux, Windows
2.    Operating systems: Linux, MS Windows
3.    Programming: Pascal, Delphi, C++, Java
4.    Internet technologies: HTML, XML, Java and related technologies (Servlets, JSP, JDBC, EJB), JavaScript, JBoss, Tomcat, WebSphere
5.    Software Engineering: OOP, UML
6.    Special applications for the blind: Lunar, JAWS (with teaching experience)

Certificates:
1.    Sun Certified Programmer for the JAVA 2 Platform 1.4 – June 2003
2.    Sun Certified Web Component Developer for the JAVA 2 Enterprise Edition Platform – August 2003

Languages:        Slovak – mother tongue
English – fluent
Spanish – fluent
Portuguese – fluent


  • Požiadavky na tvorbu webovských stránok pre občanov so zdravotným postihnutím (podľa metodiky EÚ)   |   Kongres ITAPA 2003
    Cieľom tejto prezentácie je poskytnúť základné informácie o metódach testovania prístupnosti web stránok pre občanov so zdravotným postihnutím a zároveň prezentovať výsledok jedného takéhoto testu. Keďže samotná prístupnosť je témou iných prezentácii, táto prezentácia sa jej dotkne iba okrajovo v úvode a to pripomenutím základných pojmov. Hlavná časť prezentácie bude pozostávať zo štyroch častí. V prvej časti sa budeme venovať rôznym spôsobom testovania prístupnosti a ich účinnosti pri hľadaní problémov. V druhej časti popíšeme metodiku, ktorú sme použili pri našom teste. Zvolíme si jednotlivé testovacie metódy, ako aj pravidlá pre vyhodnotenie poradia testovaných web stránok. V tretej časti vyhodnotíme samotný test. Rozhodli sme sa otestovať web stránky niekoľkých štátnych inštitúcii, pretože tieto by mali byť podľa legislatívnych požiadaviek plne prístupné občanom so zdravotným postihnutím. Okrem samotného poradia a najzávažnejších problémov jednotlivých stránok si ukážeme aj zoznam najfrekventovanejších problémov v rámci celého testu. Na záver porovnáme naše výsledky s výsledkami testu, ktorý bol publikovaný v dennej tlači v septembri. Porovnávaný test však bral do úvahy iné kritéria ako ten náš. Bol robený vzhľadom na kvalitu publikovaných informácii a grafický design.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies