Staňte sa partnerom

Martina Kobolková

Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov, MAT FYZ UK
Study:
1990-1994    Secondary Grammar School in Turzovka, Slovak Republic
1994-1999    Comenius University Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics (FMPHI CU)
June 1999    Master degree (Mgr.) in teaching Mathematics and Informatics (FMPHI CU)
April 2001    Rigid examination (PaedDr.) in the area of teaching Informatics, focused on “Access to Internet for blind students”

Work experience:
1.10.1997 - 31.6.1999    Support Centre for Visually Impaired Students (FMPHI CU);
assistant (part time job)
since July 1999    Support Centre for Visually Impaired Students;
     assistant instructor (full time job)
since October 1999    webmaster of Slovak Blind and Partially Sighted Union
since March 2000    webmaster of International Council for Education of people with Visual Impairment, European region

Main areas of interest:
•    access to information for visually impaired students, especially access to www and accessible web design
•    mathematics for blind students - braille transcription, standards for mathematical notation for blind PC users

Publications:
•    Kobolková, M.: Design of Accessible Web Pages and Access to WWW using Internet Explorer with JAWS for Windows. In: "Yes, they can!" Preparing Parents & Educators of Blind and Visually Impaired Individuals in the Field of Access Technology. Project EENAT Publication, 2000
•    Kobolková, M.: Methodology of accessing Internet services for blind students. Rigid work. FMFI CU Bratislava, 2001 [in Slovak only]
Contributions:
•    Gresnigt, H. - Kobolková, M.: The role of ICEVI Europe with regard to the continuation of sharing information and knowledge.  In: Proceedings - 5th European Conference of International Council for Education of people with Visual Impairment, Cracow - Poland 9-13 July 2000. ISBN 90-76898.02.2
•    Kobolková, M.: Design of Accessible Web Pages. In: EENAT workshop "Teaching computer work in windows for Visually Impaired", Bratislava - Slovak Republic, September 8-13, 2000
•    Kobolková, M.: Access to Web for People with Visual Impairment. In: 2nd International Workshop on Internet Based Education, Bratislava - Slovak Republic, February 7-9, 2001 (http://www.uniba.sk/~kravcik/ibe2001/programme.htm)
•    Kobolková, M.: Access to digital information for visually impaired students. In: 2nd Conference of project Infovek 2001, Stará Turá - Slovak Republic. [in Slovak only]
•    Kobolková, M. - Lecký, P.: Experience with Access to Mathematics for Blind Students in Slovakia. In: Lecture Notes in Computer Science 2398. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2002, strany 510-511.
•    Mamojka, B. - Kobolková, M.: Social Inclusion through WEB Accessibility. In: New visions: Moving Toward an Inclusive Community. 11th ICEVI World Conference, 27 July - 2 August 2002.
•    Kobolková, M.: workshop "Basic principles of accessible web design". In: Conference Accessibility of Electronic Information to People with Disabilities", 10. - 12. September 2003 Bratislava.
•    Kobolková, M.: Accessibility of websites of Slovak universities for students with visual impairment. In: Conference Accessibility of Electronic Information to People with Disabilities", 10. - 12. September 2003 Bratislava.

Articles:
•    Mamojka, B. - Kobolková, M.: Accessibility of Internet based information sources could be an advantage for visually impaired people as well. In: IT lib, number 4/2001, volume 5. Centrum VTI SR, Bratislava. [in Slovak only]
  • Prístupnosť www stránok pre ľudí so zrakovým postihnutím - ukážky úprav www stránok   |   Kongres ITAPA 2003
    Cieľom tejto prezentácie je: • poskytnúť základné informácie o medzinárodných kritériách pre tvorbu www stránok, prístupných pre ľudí so zdravotným postihnutím, • na konkrétnych príkladoch demonštrovať aplikáciu tých kritérií, ktoré sú dôležité pre používateľov so zrakovým postihnutím. Z kritérií pre tvorbu prístupných www stránok sa bude zaoberať kritériami konzorcia W3, iniciatívy WAI: všeobecnými zásadami (WCAG - Web Content Accessibility Guidelines), k nim prislúchajúcimi kontrolnými bodmi (checkpoints) a technikami pre ich implementáciu (techniques for WCAG). Vzhľadom na význam kontrolných bodov, môžu mať prioritu 1 až 3 (priority level). Stránke, ktorá spĺňa kontrolné body s prioritou 1 zodpovedá úroveň prístupnosti A (conformance level), s prioritou 1 a 2 úroveň prístupnosti AA, s prioritou 1 až 3 úroveň prístupnosti AAA. Príklady aplikácie týchto kritérií budú realizované ako názorné ukážky možných problémov, zmien v zdrojovom kóde www stránok a ich vizuálna a zvuková reprezentácia.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies