Staňte sa partnerom

GIS, nový rozmer regionálnych informačných systémov

/ Prednáška
Začiatky regionálnych IS Prvé náznaky tvorby a rozvoja regionálnych IS môžme pozorovať s komerčným rozmachom Internetu, jeho rozšírenia k bežnému klientovi, a to nielen k profesionálom v oblasti IT, ale aj spotrebiteľovi na trhu služieb, hlavne v oblasti cestovného ruchu. Samozrejme tieto prvotné aktivity boli ovplyvnené dostupnými technológiami publikovania v sieti Internet a nízkymi komunikačnými kapacitami, na dnešné pomery až extrémne pomalých komunikačných kanálov. Prevádzkovatelia sa v tom čase obmedzili na textové informácie a jednoducho štruktúrované zoznamy s odkazmi na statické informačné podstránky. Súčasnosť regionálnych IS Súčasnosť poskytuje v pavučine digitálneho sveta Internetu kvalitatívne novú úroveň informácií, ktorú zabezpečuje rozvoj hlavne v troch zásadných oblastiach: - v grafike a dynamike stránok, - v existencii informačných portálov, - a v neustálom rozvoji nových technológii súvisiacich s rastúcim výkonom komunikačnej infraštruktúry. Bohužiaľ dostupnosť mnohých technológií je zatiaľ veľmi slabá, čo súvisí zo slabým rozvojom dátovej infraštruktúry mimo mestských centier a s ich cenovou nedostupnosťou, výrazne zanechávajúc stopy v rozvoji regionálnych IS smerom ku vidieckej agroturistike a aj cestovného ruchu ako takého. Väčšia dynamika rozvoja sa dá skôr asi očakávať v mestských aglomeráciách a priľahlých regiónoch a to nielen v oblasti CR, ale aj v oblasti fungovania samosprávnych orgánov a marketingu obchodných ponúk v rozvíjajúcich sa priemyselných parkoch. Budúcnosť regionálnych IS a technológie GIS Budúcnosť regionálnych IS spočíva v integrovaní stále väčšieho množstva informácií nielen do kvantity objemu informácií, ale aj do rôznorodosti ich obsahu a formátu. Vzájomné prepojenie komerčných aj nekomerčných aktivít, prelínanie súkromných aj verejných informácií, jednoznačnejšia diverzifikovaná zodpovednosť za aktuálnosť parciálnych dát priamo v ich zdroji, prinesú do regionálnych IS oveľa väčšiu dynamiku v informáciách a ich dostupnosti a prehľadnosti. Ak však hovoríme o regiónoch, hovoríme vždy o území, od častí obcí až po rozsiahle regióny na úrovni vyšších samosprávnych územných celkov. Každé územie pritom nesie so sebou jeden veľmi dôležitý informačný údaj, a tým je geopriestorová poloha. Objekty v území, či už viditeľné na povrchu, ale hlavne tie ukryté pred zrakom pod zemou úzko vzájomne súvisia. Ich správa sa preto bez tejto informačnej hodnoty ani nedá realizovať. Od územného plánovania obcí, priemyselných parkov alebo oblastí cestovného ruchu, cez sledovanie realizácie až po správu a prevádzku objektov a ich rekonštrukcie a likvidáciu, sú geopriestorové informácie nevyhnutnou súčasťou rozhodovacích procesov a vzájomného informovania subjektov s rozličnými záujmami v území. Tak isto pre rozvoj obchodu a príliv nových investícií do regiónu sa môže stať regionálny IS s bohatou geoinformačnou zložkou vynikajúcim prvotným marketingovým materiálom. Prehľadné priestorové zobrazenie zdrojov (od energetických, dopravných, infraštruktúrnych aj ľudských) až po tematické zobrazenie zón správnych poplatkov a režimov ochrany životného prostredia, napovie oveľa viac než stohy tabuliek a statických obrázkov s často veľmi spornou hodnotou aktuálnosti. Technológie pre vybudovanie takýchto integrovaných regionálnych IS dnes existujú, čoho dôkazom je veľké množstvo zaujímavých projektov, bohužiaľ existujúcich zatiaľ len v informačne vyspelom západnom svete. Pritom návratnosť investovania do takýchto projektov je veľmi vysoká. Zníženie priamych nákladov na nekonečné kopírovanie a prenášanie replikovaných informácií z miesta ich tvorby na miesta spotreby, zrýchlenie rozhodovacích procesov a skrátenie doby od investičného zámeru po realizáciu, zníženie nákladov z chybných rozhodnutí vznikajúcich nad neaktuálnymi informáciami, ako aj veľmi pozitívne marketingové pôsobenie na verejnom trhu či už v oblasti priemyslu a obchodu alebo cestovného ruchu.

Martin Hnáta

Datalan a.s
Dátum narodenia: 2.2.1965 Pracovné skúsenosti: 1987–1989 SvF, SVŠT Bratislava VPS, Vedecká pomocná sila - katedra geotechniky, 1989–1994 Váhostav a.s. Bratislava, Projektant statiky, Štatické výpočty, Tvorba výkresovej dokumentácie, Koordinácia projektovej činnosti proj. Ateliéru; 1994 – 1999 T&G NUMIC s.r.o. Bratislava, AEC obchodník konzultant, Obchodná činnosť zo zameraním na AEC produkty, Obch. ,innosE – výpočtové programy statiky, Technická podpora CAD, AEC systémov; 1999 – 2001 ApliCAD s.r.o. Bratislava, Obchodný riaditeľ, Kompletné dodávky CAD, AEC, MCAD riešení, Obch. činnosť – výpočtové programy statiky, obch.činnosť – výpočtové programy statiky; 2001 - Datalan a.s. Bratislava, Riaditeľ TPC Facility Management, Komple…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies