Staňte sa partnerom

Štrukturálne fondy pre Slovensko - informovanosť a publicita

/ Prednáška
Prezentácia Integrovaného informačného systému SR. Postavenie informačmého portálu www.strukturalnefondy.sk v IIS. Informácie a nástroje informačného portálu. Budúcnosť informačného portálu.

Erika Gurinová

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
DOSIAHNUTÉ VZDELANIE: 1975 - 1979 Stredná priemyselná škola chemická vo Svite, Vetva kontrolno-analytická špecializácia: Kontrolná analytika 1979 - 1984 Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Katedra geochémie a mineralógie špecializácia: Geochémia, základná a ložisková geológia 1992 - 1993 Academia Istropolitana v Bratislave postgraduálne štúdium: Environmental planning and management ĎALŠIE ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY: TOEFL: total score 543 KPMG: Základy finančníctva a účtovníctva PROFESIONÁLNA KARIÉRA: Geologický prieskum š.p., Spišská Nová Ves, Laboratórium špeciálnych geologických prác doba trvania pracovnej zmluvy: 1.VIII.1984 – 30.VI.1992 pozícia: samostatná geologička popis práce: prospekčná geológia, geochémia…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným