Staňte sa partnerom

Realita prevádzky úspešného portálu štátnej správy

/ Prednáška
Projekt novej web stránky MS SR: - dôvody, - ciele, - prenos informácií v rámci ministerstva spravodlivosti, - budúcnosť.

Richard Fides

Ministerstvo spravodlivosti SR
VZDELANIE: od 2004: doktorandské štúdium na Trnavskej univerzite vedný odbor: systematická filozofia téma dizertačnej práce: „Sloboda versus politická korektnost“ 1998 - 2003: Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity Trnava Mgr. - politológia 1993 – 1997: Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce maturitná skúška PRAX: 2002: Ministerstvo zahraničných vecí SR Bratislava odborná stáž od 2002: Ministerstvo spravodlivosti SR Bratislava - odborný referent - riaditeľ tlačového a informačného oddelenia - hovorca ministra
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies