Staňte sa partnerom

Občan.sk - poskytovanie interaktívnych eGovernment služieb na Slovensku

/ Prednáška
Portál Občan.sk - je verejný informačný portál, postavený na statických stránkach, ktorý prináša súhrn všetkých informácií poskytovaných štátnymi a verejnými inštitúciami v SR. Pravidelná aktualizácia poskytovaných informácií je robená zo všetkých dostupných elektronických a printových médií. Základný prístup k poskytovaným informáciám je podľa životných situácií alebo podľa názvu hľadanej inštitúcie. Okrem základných informáciách o inštitúcii sa tu dajú získať potrebné tlačivá, výšky poplatkov, prípadne ďalšie náležitosti potrebné k vybaveniu konkrétnej udalosti. Zaujímavým prvkom je lokalizácia. Na základe bydliska sa občan dozvie konkrétne adresy inštitúcií súvisiacich s jednotlivými životnými udalosťami. V súčasnosti sa pracuje na rozšírení portfolia služieb poskytovaných portálom o online služby, čím sa umožní komunikácia občana s administratívou elektronickou formou, prostredníctvom internetu. Práve na prezentáciu tejto novej fázy poskytovania interaktívnych eGovernment služieb na Slovensku bude zameraný aj príspevok.

Pavol Hulec

Úrad vlády SR
Narodený: 23. marec 1971, Veľký Krtíš Vzdelanie: 1989 – 1994: Slovenská technická univerzita elektrotechnická fakulta, Bratislava -katedra mikroelektroniky Doterajšie zamestnania: 1995 – 2002: Slovenská informačná služba od 2002: Úrad vlády SR, odb. informatiky a racionalizácie štátnej správy Iné: 2003 člen Rady vlády pre informatiku
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies