Staňte sa partnerom

P.U.P. SPIN: Regionálna informačná platforma - nástroj integrujúci služby verejnej správy

/ Prednáška
Európska únia si vyžiadala od nových členov nutnosť prispôsobiť sa k európskym štandartom a predpisom. Zmeny sa taktiež týkajú správnej štruktúry nových členských štátov. V súlade s hlásanou myšlienkou európskych regiónov, Sliezsko začalo vykonávať práce plánovaným a metodologickým spôsobom. Účasť na európskom projekte PRELUDE, ktorý je realizovaný v rámci 5.rámcového programu uľahčila oboznámenie sa z trendami únie v oblasti budovania Infraštruktúry informačného spoločenstva v regióne. Táto činnosť potvrdila, že moderná štátna správa je dôležitou súčasťou konkurenčného hospodárstva, ktoré podmieňuje nevyhnutnosť prijať nový prístup k verejným službám. Nevyhnutnosť vylepšovania procesov v štátnej správe ako aj automatizácia a integrácia jednotlivých aplikácií s využitím webových služieb v rámci Service-Oriented Architecture je spojená s dôležitými zmenami v architektúre doterajších riešení IT. Prijatie takéhoto prístupu k budovaniu infraštruktúry informačného spoločenstva zviditeľňuje dôležitú úlohu regiónu a regionálnych riešení IT, ktoré vypĺňajú medzeru medzi štátnymi a miestnymi systémami.

Anna Dusik

P.U.P. SPIN, Katowice, Poľsko
Je odborníčkou na verejnú správu v odbore "Strategické projekty" spoločnosti SPIN (s.r.o.) - jednej z najväčších IT organizácií v Poľsku. Vyštudovaná sociologička a tlmočníčka, špecialistka na technológie informačnej spoločnosti v sektore verejnej správy, manažérka strategických a dlhodobých projektov zameraných na regionálnu a miestnu samosprávu a štátnu správu. Promovala na Sliezskej univerzite v Katowiciach - katedru obchodných jazykov, na Jagielskej univerzita v Krakove - fakulte sociológie a na Varšavskej ekonomickej škole - projektový manažment pre štrukturálne fondy EU. V súčasnosti v spoločnosti SPIN zodpovedá za prípravu a realizáciu v oblasti stratégie verejnej správy. Koordinovala a riadila tendre podľa podľa procedúr Phar…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Łukasz Łuczynowicz

P.U.P. SPIN, Katowice, Poľsko
Získal Master Degree pre manažment na Škole manažmentu Sliezskej univerzity v Katowiciach. Postgraduálny kurz "Projektový manažment pre štrukturálne fondy EU v Poľsku" na Varšavskej ekonomickej škole. V súčasnosti sa pripravuje na obhajovu PhD na Ekonomickej univerzite v Katowiciach. V spoločnosti SPIN zodpovedá za Európske programy v oblasti IST. V rokoch 2002 - 2004 bol členom Sliezskeho riadiaceho výboru pre projekt PRELUDE.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies