Staňte sa partnerom

Priority štátnej informačnej politiky v Slovenskej republike

/ Prednáška
Priority štátnej informačnej politiky v Slovenskej republike Speaker: Mikuláš Kačaljak Príspevok bude zameraný na predstavenie priorít štátnej informačnej politiky SR, ktoré boli schválené vládou SR prostredníctvom materiálov: 1. "Národná politika pre elektronické komunikácie (Národná telekomunikačná politika)" - schválená v máji 2003 uznesením vlády č.196/2003 2. "Politika informatizácie spoločnosti v SR" - schválená vládou v júni 2001 3. "Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a Akčný plán" - schválené vládou v januári 2004 Prezentácia v .pdf formáte

Mikuláš Kačaljak

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Dátum narodenia: 27. novembra 1960 Absolvované a ukončené vzdelanie 1976 - 1979 Gymnázium, Trenčín 1979 - 1983 VŠE - Obchodná fakulta, Bratislava 2000 - 2004 UK - Právnická fakulta, Bratislava Profesionálna prax 1983 - 1986 IGHP, š.p., Žilina - vedúci vrtnej súpravy 1987 - 1989 IGHP, š.p., Žilina - zástupca vedúceho a hlavný ekonóm projektu v Sudáne 1989 - 1990 IGHP, š.p., Žilina - vedúci obchodného oddelenia 1990 - 2002 K+K, a.s., Žilina - riaditeľ a predseda predstavenstva
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies