Staňte sa partnerom

Projekt Europeana v SNK

/ Prednáška
Prezentácia sa zameriava na projekt EuropeanaTravel v kontexte účasti Slovenskej národnej knižnice na jeho realizácii a nosného projektu Europeana ako spoločného prístupového bodu ku kultúrnemu dedičstvu európskych knižníc, múzeí a archívov. EuropeanaTravel je cielený projekt financovaný v rámci oblasti „Digitálne knižnice“ programu Európskej komisie eContentplus, ktorého hlavným cieľom je digitalizácia materiálov kultúrneho dedičstva, vzťahujúcim sa k téme cestovania a turizmu. Sekundárnym cieľom je vytvorenie služby na agregáciu obsahu z vedeckých knižníc Európy, združených v LIBER, do Europeany. Prezentácia prináša tiež informácie o partneroch, dosiahnutých a plánovaných výsledkoch projektu i ukážky príspevkov SNK k ich dosiahnutiu.

Katarína Krištofová

Slovenská národná knižnica
Je absolventkou Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 2008 úspešne obhájila titul PhD. na Katedre diplomacie a medzinárodných vzťahov FMV EU v Bratislave. Predmetom jej výskumu bola regionálna politika Európskej únie. V rokoch 2002 až 2005 pracovala pre spoločnosti IBM Slovensko a IBM ISC v Bratislave. Od roku 2005 pracovala v Slovenskej národnej knižnici, kde ako projektová a finančná manažérka riadila významné výskumné a investičné projekty zamerané o.i. na informatizáciu knižníc a digitalizáciu kultúrneho dedičstva. V roku 2008 sa stala riaditeľkou odboru Slovenská digitálna knižnica a zástupkyňou generálneho riaditeľa pre štrukturálne fondy, v roku 2010 SNK dočasne ako generálna riaditeľka viedla.…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným