Staňte sa partnerom

Juraj Bednár

SOIT
Mgr. Juraj Bednár je dlhoročným používateľom a propagátorom open-source softvéru a otvorených technológií a obsahu. Mnohé open-source projekty aj sám vytvoril alebo sa na nich podieľal. Vyštudoval FMFI UK v Bratislave, odbor teoretická informatika. Od roku 1997 pôsobí ako  externý redaktor časopisov  PCRevue a InfoWare, kde sa venuje týmto  témam. Venuje sa bezpečnosti, správe serverov a pod. Je spolumajiteľom spol. DIGMIA, ktorá pôsobí v oblasti outsourcingu a správy systémov.  Firma je autorom niekoľkých open-source projektov. Bol iniciátorom založenia združenia  Slovak Linux Users Group, spoluzakladateľom Spoločnosti pre otvorené informačné technológie, kde pôsobí ako člen výkonného výboru. Podieľal sa aj na založení prvého slovenského hackerspace Progressbar.sk -- komunitného centra pre nadšencov z oblasti IT a pridružených oblastí.
  • Open Source - kostlivec v skirni štátnej správy   |   Kongres ITAPA 2010: Tam, kde sa svety stretávajú
    Otvorený softvér už dospel. Využívajú ho veľké firmy i štáty. Spája silu komunít a komerčného sveta. Predstavíme myšlienky a inšpirácie umožňujúce realizovať víziu transparentnosti a zníženia nákladov v štátnej správe. Výskumný projekt "Open Source Infraštruktúra" (OSIN) realizovaný v roku 2004 ukázal potenciál vysokých úspor pri čiastočnom prechode na OS v priebehu nasledovných 8 rokov. Ako naložilo Slovensko s výsledkami tohto výskumu, kde sú silné a slabé stránky OS? Predstavíme konkrétne návrhy využitia OS na najbližšie obdobie. Je správny čas naskočiť na vlak zvaný „otvorené technológie“. Na Slovensku existuje silná opensource komunita, ktorej potenciál by mala krajina využiť.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies