Staňte sa partnerom

Otvorená verejná správa – zverejňovanie informácií podľa princípov Wikinomics

/ Prednáška
Svet sa neustále mení pod vplyvom internetu, globalizácie a globálnej kooperácie. Aplikované koncepty spoločností postavených na princípoch súperenia sa ukazujú ako seba-deštruktívne. Spoločnosti a organizácie, ktoré chcú byť v budúcnosti úspešné, by mali aplikovať princípy otvorenej spolupráce, zdieľania a participácie. Aplikovali by princípy Wikinomics. Revolučne novým východiskom pre efektívnu spoluprácu je zdieľanie a rovnocenný prístup k informáciám. Verejná správa disponuje dátami, ktoré je potrebné transparentným spôsobom sprístupniť. Prezentácia pojednáva o možnostiach aplikovania princípov Wikinomics vo vzťahu medzi občanom, štátnou správou a tretím sektorom sformulovaných do projektu Otvorenej verejnej správy www.opendata.sk.

Gabriel Lachmann

Slovensko.Digital
Ing. Gabriel Lachmann sa narodil v roku 1976. Vyštudoval FEI STU v Bratislave odbor automatizácia. V roku 1999 bol spoluzakladateľom a CEO softvérovej firmy Elline s.r.o., ktorá sa venovala dodávke internetových portálov, bankových a burzových systémov. V roku 2003 koordinoval fúziu spoločností Elline a Euromove, ktorá vyústila do vzniku systémového integrátora EEA s.r.o.. Od roku 2003 pôsobí v EEA na pozícii obchodného riaditeľa (CBO). Je spoluzakladateľom OZ Utopia a členom Spoločnosti pre otvorené informačné technológie.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným