Otvorená verejná správa – zverejňovanie informácií podľa princípov Wikinomics

/ Prednáška
Svet sa neustále mení pod vplyvom internetu, globalizácie a globálnej kooperácie. Aplikované koncepty spoločností postavených na princípoch súperenia sa ukazujú ako seba-deštruktívne. Spoločnosti a organizácie, ktoré chcú byť v budúcnosti úspešné, by mali aplikovať princípy otvorenej spolupráce, zdieľania a participácie. Aplikovali by princípy Wikinomics. Revolučne novým východiskom pre efektívnu spoluprácu je zdieľanie a rovnocenný prístup k informáciám. Verejná správa disponuje dátami, ktoré je potrebné transparentným spôsobom sprístupniť. Prezentácia pojednáva o možnostiach aplikovania princípov Wikinomics vo vzťahu medzi občanom, štátnou správou a tretím sektorom sformulovaných do projektu Otvorenej verejnej správy www.opendata.sk.
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2020

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným