Staňte sa partnerom

eHealth poskytujúci reálne výsledky

/ Prednáška
V deväťdesiatych rokoch sa Rakúsko začalo pripravovať na nahrádzanie zdravotných poukážok systémom e-Karta. Implementácia začala v roku 2004. Infraštruktúra týchto kariet bola od počiatku navrhnutá tak, aby mohli byť ďalšie e-Health projekty bezproblémovo implementované. K tomu slúžili tiež novo vzniknuté alebo upravené právne normy (Zákon o ochrane údajov, Zákon o zdravotnej telematike, Zákon o elektronickom podpise). Roadmap: • 2004, 2005: infraštruktúra e-Karty + aplikácia: kontrola spôsobilosti (zdravotný formulár) • 2006: aplikácia: farmaceutický garančný systém • 2007: aplikácia: preventívna zdravotná prehliadka • 2009: aplikácia: elektronická žiadosť o súhlas • 2010: aplikácia: elektronický liečebný proces Administratíva každoročne ušetrí približne 50 miliónov eur. V oblasti e-Healthu sú pripravované ďalšie kvalitatívne vylepšenia. Obyvatelia Rakúska sú s e-Kartou spokojní, takmer 90% sa vyjadrilo, že e-Karta je “veľmi dobrá” alebo “dobrá”. Pripravovaný ELGA projekt Elektronický zdravotný záznam (ELGA) je systém, ktorý spravuje všetky relevantné zdravotné údaje občanov. Hlavné údaje o zdravotnej starostlivosti sú uschované. ELGA je kombinácia existujúcich projektov a štruktúr a sústreďuje sa na medzinárodný trh. Spoločnosť ELGA Ltd., ktorá zodpovedá za implementáciu elektronického zdravotného záznamu, integruje všetkých užívateľov ELGA. Pri používaní ELGA sa kladie dôraz na prísnu ochranu súkromia a autorizáciu a existujúci zákon o e-Healthe bol kvôli tomu reformovaný. Podľa aktuálneho prieskumu hodnotí viac ako 90% Rakúšanov aplikácie e-Karty a ELGA pozitívne. Jednotlivé projekty ELGA – osobitne elektronický liečebný proces, normalizácia pre prepúšťacie dokumenty, laboratórne a rádiografické nálezy ako aj epSOS smerujú k zabezpečeniu kvality a zníženiu nákladov. Skúšobná prevádzka epSOS je plánovaná na začiatok roku 2011.

Walter M. Bugnar

Siemens IT Services and Solutions, Rakúsko
Bugnar Walter M., narodený 1965, sa od roku 1991 venuje vývoju, návrhu, distribúcií a manažmentu e-Health projektov a smart card projektov v celej Európe. V rokoch 2004 až 2007 bol projektovým manažérom úspešného návrhu, implementácie a rozmiestnenia infraštruktúrneho projektu e-Karty Rakúskej sociálnej poisťovne ako aj jej ďalšiemu využitiu. Od roku 2008 stojí za úspešnou implementáciou projektu “Databáza elek-tronických liečebných postupov” – spolu s Rakúskou farmaceutickou komorou – ako aj jeho medzinárodného marketingu. Walter M. Bugnar tiež medzinárodne prednáša na témy “Zmena manažmentu” a “Úspešná implementácia projektu v štátnej správe”.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies